Concediu Anual

This page was last updated on: 2021-09-20

Vacanta platita / Concediu anual

Legislatia prevede dreptul la concediu anual platit pentru toti angajati.Dreptul de a pleca nu poate fi subiectul oricarei sarcine.Concediul anual dureaza cel putin 20 de zile lucratoare. Durata efectivă a concediului anual se determină prin contractul de muncă, se impune totuși respectarea legii și a contractului colectiv de muncă. Muncitori care lucreaza in conditi cu dificultate,periculoase sau nesanatoase,persoane cu deficiente de vedere,si persoane tinere sub 18 ani vor beneficia de timp libersuplimentar la minim 3 zile lucratoare.Sărbătorile legale și zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.Acest concediu trebuie să fie luate în fiecare an.Oarecum, în mod excepțional, concediul poate fi luat numai în anul următor, în cazurile prevăzute în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil (termen de doi ani de eligibilitate).Un angajator este obligat să acorde un concediu, până la sfârșitul anului viitor, pentru toți angajații care, în termen de un an calendaristic, nu au luat întregul concediul la care au dreptul.Concediul anual se ia pe baza unui program colectiv sau individual stabilite de către angajator, după consultarea sindicatului sau, după caz, reprezentanții salariaților.În cadrul perioadelor de concediu stabilite, un angajat poate solicita concediul de cel puțin 60 de zile înainte de a lua-o de fapt.În cazul în care concediul trebuie împărțit, angajatorul stabilește programul în așa fel încât fiecare angajat are nevoie de cel puțin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt într-un an calendaristic.

Concediu anual / concediu poate fi întrerupt, la cererea angajaților, din motive obiective. Angajatorul poate rechema salariatul din vacanta lor anuală, în cazul unei probleme urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă.În acest caz, angajatorul va suporta toate cheltuielile salariatului și familia lui / ei este necesar pentru a reveni la locul de muncă și eventuale pagube suferite de el / ea în urma întreruperii concediului

Concediul anual este plătit și angajatul va primi o prestație de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, beneficiile și salariul suplimentar permanent datorate pentru această perioadă, astfel cum este prevăzut în contractul individual de muncă.Beneficiul concediului este media zilnică a dreptului material în ultimele trei luni înainte de luna în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu. Beneficiul de concediu se plătește de către angajator cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de a lua concediul.

(Art.145,146,`47,148,149,150 &151 al Codului Muncii Nr 53/2003)

Plata la sarbatorile legale

Sărbătorile legale sunt platite de zile de repaus de natură religioasă sau memorial. Angajații au dreptul la prestații de vacanță publică pentru următoarele 12 de sărbători legale și zile nelucrătoare:

1 si 2 Ianuarie; prima si a doua zi de Pasti; 1 Mai ; Rusalii; a doua zi de Rusalii; Adormirea Maicii Domnului  (15 August); Sf. Andrei Protectorul Romaniei (30 Noiembrie); Ziua Marii Uniri / Ziua Națională (1 Decembrie), Crăciunul (25 Decembrie), a doua zi de Crăciun (26 decembrie).

Munca în zilele de sărbătoare poate fi necesară numai în mod excepțional și după consultarea prioritara cu reprezentanții angajaților. Lucrător poate cere să facă doar munca în zilele de sărbătoare care se pot cere în zilele de repaus săptămânal, munca în operațiuni continue și să lucreze necesar pentru paza sediului angajatorului. Lucrarea în vacanță publică poate trece numai pentru asistență medicală și aprovizionarea cu produse alimentare esențiale, programe de lucru adecvate pentru unitățile de sănătate și de produse alimentare și băuturi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, a cărei aplicare trebuie obligatoriu.Sărbătorile legale nu se aplică pentru locuri de muncă în cazul în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau de caracteristicile specifice ale activității.

Angajații care lucrează în organizații și în locurile de muncă în care întreruperea de muncă în timpul sărbătorilor legale nu este posibil, aceasta se acordă timp suficient liber compensatoriu în următoarele 30 de zile. În cazul în care, din motive justificate în mod corespunzător , salariații vor beneficia, pentru activitatea desfășurată în timpul sărbătorilor publice, de la un salariu suplimentar adăugat la salariul de bază, care nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător pentru activitatea desfășurată în cadrul programului normal de lucru.

În conformitate cu Legea nr. 64/2018 (modificare la articolul 139 din Codul muncii) a fost adăugată o nouă sărbătoare legală/zi în care nu se lucrează. Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui, este noua sărbătoare legală. Numărul de zile libere legale în România este acum de 15.

(Art. 139, 140-142 din Codul Muncii Nr. 53/ 2003)

Zi de odihna saptamanala

Fiecare angajator are obligația de a organiza timpul de lucru în așa fel un angajat are două zile consecutive de repaus continuu pe săptămână.Aceste zile de odihna sunt deobicei Sambata si Duminica.În cazul în care natura muncii și a condițiilor de funcționare nu permit de a programa timpul de lucru al unui angajat de 18 ani, aceste două zile consecutive de repaus pot fi acordate în alte zile ale săptămânii.Ca un minim, fiecare lucrător ar trebui să fie prevăzut cu 48 de ore de odihnă într-o săptămână (sau în două săptămâni, în unele cazuri).În cazul muncii în schimburi, perioada de odihnă între schimburi nu poate fi mai scurta 8 ore. Perioada de repaus zilnic nu poate fi mai mica de 12 ore.

Lucrătorii au dreptul la o pauză de odihnă pentru masă și la încă o pauză în cazul în care timpul de lucru zilnic depășește șase ore. Pauzele de odihnă sunt reglementate de contractul colectiv de muncă aplicabil sau de normele interne ale organizației. Pauzele de odihnă nu sunt, în general, considerate ca făcând parte din timpul zilnic de lucru, cu excepția situațiilor convenite în cadrul unui contract colectiv sau al unor norme interne. Lucrătorii tineri, sub 18 ani, au dreptul la o pauză de masă de cel puțin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de lucru depășește patru ore și jumătate.

Lucrătorii au dreptul la o perioadă de odihnă zilnică de 12 ore consecutive între două zile lucrătoare. Ca excepție, perioada de odihnă zilnică între schimburi nu poate fi mai mică de 8 ore.

(Art.113, 134, 135, 137 al Codului Muncii Nr. 53/2003)


Regulile in concediu anual, lucru pe saptamana si sarbatori legale

  • Codul Muncii Nr 53/2003, impus in 2017 de Legea Nr. 53/2017 / Labour Code No. 53/2003 amended in 2017 by Law No. 53/2017
loading...
Loading...