Munca Forţată

This page was last updated on: 2021-09-20

Munca forţată

Muncă forțată înseamnă orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub amenințare sau pentru care el / ea nu exprima liber / consimțământul ei. În conformitate cu art. 42 din Constituția română, nimeni nu poate fi supus la muncă sau servicii forțate. Cu toate acestea, munca forțată nu include:


a. activități în serviciul militar sau activitățile care, în conformitate cu legea, sunt efectuate pus în locul acestuia în timpul motive religioase sau de conștiință legate de


b. lucru care se desfășoară în condiții normale de către o persoană care a primit o pedeapsă perioada de detentie sau de libertate conditionata;


c. activitățile necesare în scopul de a face cu un dezastru natural sau un alt pericol, sau care rezultă din obligațiile civile normale stabilite de lege

Libertatea de a schimba locuri de muncă și dreptul de a demisiona

Dreptul la muncă este garantat de Constituția română. Dreptul la locul de muncă nu poate fi îngrădit. Toată lumea are o alegere liberă asupra profesiei, a meseriei sau ocupație sale, precum și asupra locului de muncă. Lucrătorii au dreptul să schimbe locul de muncă după un preaviz necesar pentru angajator. Pentru mai multe pe aceasta temă, vă rugăm să citiți subiectul privind securitatea ocupării forței de muncă.

Inhumane Working Conditions

Timpul de lucru poate fi extins dincolo de orele normale de lucru de patruzeci de ore pe săptămână și opt ore pe zi. Cu toate acestea, numărul total de ore de muncă, inclusiv orele suplimentare, nu trebuie să depășească 48 de ore de lucru pe săptămână într-o perioadă de 4 luni. Prestarea de muncă peste program dincolo de limita de 8 ore pe săptămână este interzisă, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a altor lucrări urgente destinate să prevină sau să elimine consecințele unui accident.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați secțiunea despre remunerație.

Sursă: Articolele 111-124 și 260 din Codul Muncii, Legea nr. 53/2003

Regulament privind munca forţată

  • Codul Muncii Nr 53/2003, impus in 2017 de Legea Nr. 53/2017 / Labour Code No. 53/2003 amended in 2017 by Law No. 53/2017
  • Constituţia României din anul 1991, modificată în 2003 / Constitution of Romania 1991, amended in 2003
loading...
Loading...