Cele mai eficiente clauze din Contractele Colective de Muncă pentru ajutorarea lucrătorilor vulnerabili din UE - 21-11-2016

În volatila Piaţă Europeana a Muncii, unde flexibilitatea este la mare căutare, trebuie acordată o atenţie specială celor mai vulnerabili lucrători cu locuri de muncă precare. Aceasta este cea mai importantă recomandare a unei întâlniri de experţi ce a avut loc la Universitatea din Amsterdam, întâlnire ce a încununat un proiect de 2 ani axat pe diferenţa de remunerare dintre femei şi bărbaţi din UE şi pe mijloacele inovatoare de a reduce aceste diferenţe.

Lucrătorii vulnerabili sunt peste medie femeile obişnuite, şi/sau aparţin minorităţilor etnice şi grupurilor de migranţi, au concluzionat experţii. Aceste grupuri duc lipsă de perspective de carieră, de siguranţa locului de muncă şi de ajutor pentru ingrijirea copiilor. Mulţi lucrători găsesc locuri temporare de muncă prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă şi sunt limitate la munci necalificate în industria comerţului cu amănuntul, şi în special curăţenie şi îngrijire. Salariile acestora sunt la capătul inferior. Orele de lucru obositoare nu le permit să se odihnească, fără a nu mai vorbi de posibilitatea studiului după muncă. În plus, aceştia se confruntă cu diferenţe structurale de remunerare care contribuie la perpetuarea dificultăţilor lor. Diferenţele de remunerare nu se opresc la zona de separare dintre femei şi bărbaţi, ci privesc pe toţi acei oameni dezavantajaţi în câmpul muncii.

Condiţiile secundare de muncă dezvăluie de asemenea diferenţe dintre femei şi bărbaţi

O parte a cercetării întreprinse de către echipa de proiect a fost realizarea unei analize fără precedent pe baza datelor din sondajele cu privire la condiţiile secundare de muncă. Datele au fost colectate prin intermediul sondajului online permanent realizat de Fundaţia WageIndicator prin website-urile naţionale din toate statele membre UE participante. Colectarea datelor a permis analizarea unor subiecte precum beneficiile din partea angajatorilor, alocaţiile, retribuţiile, decontările, facilitarea participării la sisteme de pensii şi de îngrijire a copiilor şi altele asemănătoare. Subiectul principal al acestei analize a fost genul, şi în special întrebarea dacă diferenţele de remunerare observate se reflectă în condiţiile secundare de muncă predominante în ţară? Rezultatul general a fost acela că condiţiile secundare oglindesc în mare diferenţele de remunerare dintre femei şi bărbaţi care se întâlnesc în fiecare piaţă a muncii. Există totuşi mici excepţii de la această regulă, cum ar fi Slovenia şi Polonia în special, unde femeile au fost considerate în ultimele decenii egale cu colegii lor, bărbaţii, în materie de surse suplimentare de venit, atât financiare cât şi de altă natură.

Bune practici din partea companiilor dincolo de frontiere

Una dintre soluţiile găsite de experţi a fost ca negociatorii sindicatelor de pe teritoriul Europei să poată face schimb de clauze din Contractele Colective de Muncă pe care le încheie cu angajatorii. Un astfel de schimb de bune practici poate îmbunătăţi eficacitatea muncii lor în apărarea celor mai vulnerabile grupuri în special. O astfel de bună practică importantă ar fi includerea în fiecare Contract Colectiv de Muncă a unei clauze de monitorizare a implementării măsurilor specifice cu privire la contracte, salarii, avansare, informare, certificări şi partajare a responsabilităţii îngrijirii copilului. Un plan de monitorizare pentru implementarea unor asemenea clauze, supravegheate atât de sindicate cât şi de departamentele de resurse umane ale companiilor, este o bună practică dovedită deja în unele sectoare. Raportul final al proiectului Gender Pay Gap (Diferenţe de remunerare între femei şi bărbaţi) include o listă cu mai multe clauze cu privire la bunele practici practicate pe teritoriul statelor membre UE.

Bază de date a celor mai bune clauze cu privire la facilitaţile de împrumut

WageIndicator, participant în proiectul Gender Pay Gap (Diferenţe de remunerare între bărbaţi şi femei) a cărui rezultate sunt prezentate aici, a iniţiat şi elaborat în ultimii ani o bază de date a Contractelor Colective de Muncă. În prezent aceasta conţine clauze adnotate şi uşor de consultat din peste 700 de Contracte Colective de Muncă şi o gamă largă de sectoare şi ţări. Baza de date este accesibilă gratuit prin intermediul website-urilor sale naţionale şi prin urmare uşor de consultat de către negociatori atât din partea angajatorilor cât şi a organizaţiilor care reprezintă angajaţii. Aici pot fi găsite clauzele şi bunele practici amintite mai sus. Politica WageIndicator este de a continua lărgirea, îmbogăţirea şi detalierea bazei de date ce conţine Contracte Colective de Muncă în scopul utilizării gratuite de către toţi cei care au nevoie. WageIndicator invită toate părţile implicate să contribuie la baza de date cu contractele pe care le încheie.

Au făcut parte din grupul de experţi Universitatea din Amsterdam, Wageindicator, Confederaţia olandeză a sindicatelor (FNV), CCOO Servicos Spania, MSZOZ Ungaria.

Link către exemplul celor mai bune clauze din Contractele Colective de Muncă, cu accent pe femei, diferenţa de remunerare dintre femei şi bărbaţi şi sistemele de îngrijire.

Ce este Proiectul pentru diferența de remunerare între femei și bărbați Wita?

Prin Instrumente inovatoare împotriva diferenței de remunerare între femei și bărbați Wita - GPG (ianuarie 2015 - Decembrie 2016) își propune să aducă o contribuție semnificativă în reducerea diferenței mari și de durată de remunerare între femei și bărbați. Este făcută posibilă de către Programul PROGRESS al Comisiei Europene Action Grant nr. 4000004929. Una dintre activitățile este compararea salariilor bărbaților și femeilor la nivelul grupurilor profesionale și publicarea rezultatele pentru publicarea pe website-urile naționale ale Indicatorilor salariali ale tuturor celor 28 de state membre UE și Turcia, precum și difuzarea prin comunicate de presă.

Mai multe informații despre proiectul WITA

Mai multe informații despre diferența de remunerare între femei și bărbați în România la Salarulmeu.ro

loading...
Loading...