Unele femei cu înaltă calificare din România câştigă mai mult decât bărbaţii la începutul carierei lor

În România, unele dintre categoriile profesionale de înaltă calificare, cum ar fi specialiştii din domenii precum ştiinţa şi ingineria sau învăţământul şi domeniul juridic, domeniul social şi cultural, prezintă o diferenţă relativ scăzută de remunerare între femei şi bărbaţi. În aceste domenii, femeile câştigă la începutul carierei lor chiar mai mult decât bărbaţii în cazul oamenilor de ştiinţă şi a inginerilor de gen feminin. Diferenţele salariale favorizează bărbaţii pentru alte categorii cu înaltă calificare, cum ar fi specialiştii cu funcţii administrative şi comerciale. În aceste cazuri diferenţele sunt minore. În cazul profesiilor cu calificare redusă, cum ar fi vânzările şi meşteşugurile sau operatorii industriali, diferenţele salariale între femei şi bărbaţi sunt mari, în favoarea bărbaţilor.

Cea mai mare diferenţă salarială (9%), în favoarea femeilor, a fost înregistrată pentru specialiştii din domeniul juridic, social şi cultural pentru mandatele de la 6 până la 10 ani. Bărbaţii şi femeile cu experienţă de la 11 la 20 de ani câştigă aceleaşi salarii. Oamenii de ştiinţă şi inginerii de gen feminin, cu experienţă în muncă de la 6 la 10 ani, câştigă cu 3% mai mult decât bărbaţii. Cu toate că bărbaţii din alte categorii de mandate câştigă mai mult decât femeile, diferenţele salariale rămân minore. Cadrele didactice încep prin a câştiga salarii aproape egale, cu diferenţe începând de la 3%, cu până la 5 ani de experienţă, în creştere până la diferenţe de 11% în favoarea bărbaților cu 11 până la 20 de ani de experienţă.

Categoriile de operatori la instalaţii şi maşini şi asamblorii de maşini şi echipamente au înregistrat cea mai mare diferenţă de remunerare între femei şi bărbaţi, în medie de 25%, şi cea mai mare diferenţă a unei categorii de mandat, cu o diferenţă de 36% în categoria de la 6 până la 10 ani de experienţă în muncă. Alte meserii cu calificare redusă, cum ar fi meşteşugarii şi alţi lucrători comerciali asociaţi, lucrători în vânzări sau servicii personale, prezintă diferenţe mari de remunerare între femei şi bărbaţi, în favoarea bărbaţilor. Specialiştii cu funcţii administrative şi comerciale sunt printre categoriile profesionale cu înaltă calificare cu diferenţe salariale mari. În cadrul categoriei de specialişti din domeniul comercial, bărbaţii câştigă mai mult cu 15% decât femeile la începutul carierei, iar diferenţa poate ajunge până la 32% după 20 de ani de experienţă în muncă. Specialiştii de gen masculin în domeniul comercial câştigă în medie cu 14% mai mult decât femeile.

De unde vine diferența de remunerare între femei și bărbați?

Diferența de remunerare între femei și bărbați este definită ca fiind remunerarea inegală pentru o muncă de valoare egală, care se realizează cu aceleași competențe și calificări. Acest decalaj de remunerare rezultă din atitudini și practici de segregare a sexelor. Aceste atitudini și practici consolidează oportunitățile de dezvoltare existente inegale pentru bărbați și femei, precum și remunerația nejustificată în cadrul grupurilor profesionale și profesiilor. Rețineți că diferențele salariale între sexe descrise mai jos sunt numai pentru ocupațiile și profesiile analizate.

Tabelul 1: diferența de remunerare pentru grupurile ocupaționale mari din România

Profesie Ani de experinţă la locul de muncă Bărbaţi Femei Diferenţă salarială
Salariul brut mediu €/oră Salariul brut mediu €/oră % diferenţă
Specialiști în domeniul științei și ingineriei 0-5 2.42 2.3 4.96%
6-10 2.63 2.72 -3.42%
11-20 3.04 2.75 9.54%
Peste 20 3.24 3.06 5.56%
Cadre didactice 0-5 1.44 1.4 2.78%
6-10 1.79 1.64 8.38%
11-20 2.19 1.94 11.42%
Peste 20 2.33 2.24 3.86%
Specialiști cu funcții administrative și comerciale 0-5 1.97 1.67 15.23%
6-10 2.7 2.38 11.85%
11-20 3.59 2.55 28.97%
Peste 20 3.68 2.51 31.79%
Specialişti în domeniile legal, social şi cultural 0-5 2.2 2.06 6.36%
6-10 2.14 2.33 -8.88%
11-20 2.57 2.57 0.00%
Peste 20 3.34 2.8 16.17%
Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale 0-5 1.71 1.46 14.62%
6-10 1.79 1.71 4.47%
11-20 2.23 1.8 19.28%
Peste 20 2.2 1.9 13.64%
Lucrători în serviciile personale 0-5 1.39 1.1 20.86%
6-10 1.68 1.36 19.05%
11-20 1.61 1.36 15.53%
Peste 20 1.51 1.42 5.96%
Agenţi de vânzări 0-5 1.32 1.19 9.85%
6-10 1.43 1.23 13.99%
11-20 1.46 1.22 16.44%
Peste 20 1.67 1.29 22.75%
Muncitori calificaţi şi asimilaţi 0-5 1.34 1.08 19.40%
6-10 1.34 1.03 23.13%
11-20 1.50 1.32 12.00%
Peste 20 1.66 1.38 16.87%
Operatori la instalaţii şi maşini, asamblori de maşini şi echipamente 0-5 1.41 1.03 26.95%
6-10 1.56 1 35.90%
11-20 1.58 1.3 17.72%
Peste 20 1.66 1.34 19.28%

Sursa: EU SILC 2013 Dataset

Diferența de remunerare între femei și bărbați a fost obținută printr-o comparație a salariilor medii brute specifice sexelor și împărțind diferența rezultantă la salariul mediu al sexului masculin. Toate grupurile profesionale din tabel au cel puțin 10 observații pentru respondenții de sex masculin și feminin.

Ce este Proiectul pentru diferența de remunerare între femei și bărbați Wita?

Prin Instrumente inovatoare împotriva diferenței de remunerare între femei și bărbați Wita - GPG (ianuarie 2015 - Decembrie 2016) își propune să aducă o contribuție semnificativă în reducerea diferenței mari și de durată de remunerare între femei și bărbați. Este făcută posibilă de către Programul PROGRESS al Comisiei Europene Action Grant nr. 4000004929. Una dintre activitățile este compararea salariilor bărbaților și femeilor la nivelul grupurilor profesionale și publicarea rezultatele pentru publicarea pe website-urile naționale ale Indicatorilor salariali ale tuturor celor 28 de state membre UE și Turcia, precum și difuzarea prin comunicate de presă.

Mai multe informații despre proiectul WITA

Mai multe informații despre diferența de remunerare între femei și bărbați în România la Salarulmeu.ro

loading...
Loading...