Câştigul salarial mediu net în luna - aprilie 2017

Câştigul salarial mediu net în luna - aprilie 2017
TOTAL   2,366.00 lei
     
Agricultură, silvicultură şi pescuit   1,832.00 lei
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe   1,711.00 lei
Silvicultură şi exploatare forestieră; pescuit şi acvacultură   2,166.00 lei
Industrie   2,236.00 lei
Industria extractivă Extracţia cărbunelui superior şi inferior 3,099.00 lei
  Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 4,625.00 lei
  Extracţia minereurilor metalifere 2,331.00 lei
  Alte activităţi extractive 1,807.00 lei
  Activităţi de servicii anexe extracţiei 4,595.00 lei
Industria prelucrătoare Industria alimentară 1,671.00 lei
  Fabricarea băuturilor 2,454.00 lei
  Fabricarea produselor din tutun 4,181.00 lei
  Fabricarea produselor textile 1,900.00 lei
  Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 1,468.00 lei
  Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 1,588.00 lei
  Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 1,569.00 lei
  Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 2,111.00 lei
  Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor 2,107.00 lei
  Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 5,096.00 lei
  Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 2,431.00 lei
  Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 2,820.00 lei
  Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 2,292.00 lei
  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 2,223.00 lei
  Industria metalurgică 2,748.00 lei
  Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 2,127.00 lei
  Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 2,551.00 lei
  Fabricarea echipamentelor electrice 2,224.00 lei
  Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 2,592.00 lei
  Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 2,748.00 lei
  Fabricarea altor mijloace de transport 2,898.00 lei
  Fabricarea de mobilă 1,567.00 lei
  Alte activităţi industriale n.c.a. 1,733.00 lei
  Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 2,311.00 lei
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat   3,569.00 lei
Distribuţia apei; salubritate gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare Captarea, tratarea si distribuţia apei 2,194.00 lei
  Colectarea şi epurarea apelor uzate 2,260.00 lei
  Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare 1,730.00 lei
Construcţii   1,714.00 lei
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor   2,088.00 lei
Transport şi depozitare Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 1,971.00 lei
  Transporturi pe apă 2,485.00 lei
  Transporturi aeriene 4,545.00 lei
  Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport 3,077.00 lei
  Activităţi de poştă şi de curier 1,882.00 lei
Hoteluri şi restaurante   1,395.00 lei
Informaţii şi comunicaţii Activităţi de editare 4,196.00 lei
  Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare si transmitere de programe 3,008.00 lei
  Telecomunicaţii 3,391.00 lei
  Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 5,968.00 lei
Intermedieri financiare şi asigurări Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 4,724.00 lei
  Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 5,034.00 lei
  Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii 3,492.00 lei
Tranzacţii imobiliare   2,089.00 lei
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice   3,345.00 lei
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport   1,864.00 lei
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public **   3,549.00 lei
Învăţământ   2,307.00 lei
Sănătate şi asistenţă socială   2,688.00 lei
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative   2,070.00 lei
Alte activităţi de servicii   1,641.00 lei

 

** Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat.

Sursă: Institutul National de Statistica

loading...
Loading...