Pagesa e Papunësisë

This page was last updated on: 2021-09-15

Pagesa e Papunësisë

Pagesa e papunësisë përfitohet nga punëmarrësit e siguruar me të pakten një vit kontribute të paguara të cilët nuk janë duke përfituar ndonjë pagesë tjetër (përveç paaftësisë së pjesshme), që janë të rregjistruar në zyrën e punës, dhe janë të gatshëm të marrin pjesë në trajnime.

Pagesa e papunësisë është një vlerë bazë që paguhet deri në 12 muaj ose për një total prej 365 ditësh kalendarike nëse punëmarrësi i siguruar ka periudha të përkohshme punësimi. Pagesa e papunësisë duhet të mbulojë minimumin e standartit të jetesës sipas ligjit.

Pagesat suplementare të përfshira në pagesën e papunësisë janë 5% të pagesës së papunësisë, deri në 30% paguhet për çdo fëmijë në varësi nën moshën 10 vjeç. Suplementi reduktohet me 50% nëse njëri prind është i punësuar apo merr pension.

Përfitimet përshtaten çdo vit.

Burimi: ISSA Country Profile Albania

loading...
Loading...