Paga Minimale – Shqipëri

  • E vlefshme në Mars 2023
  • Shumat janë në Lek (Shqipëri).

Në orë Në muaj
Paga minimale e përgjithshme
Paga minimale me efekt nga 1 tetor 2022. Përditësuar për herë të fundit 1.1.23
195 Lekë 34 000 Lekë

Përkufizime

Shqipëria ka një pagë minimale të percaktuar nga qeveria, dhe asnjë punëtor në Shqipëri nuk mund të paguhet më pak se kjo normë minimale e detyrueshme e pagës.
Punëdhënësit në Shqipëri që nuk paguajnë pagën minimale mund t'i nënshtrohen dënimit nga qeveria e Shqipërisë.

Më shumë informacion mund të gjeni në

Paga minimale - Shqipëri - Arkivi

Arkivi nga viti 2019 e tutje

Arkivi para vitit 2019

loading...
Loading...