Nadomestila za Delovne Poškodbe

This page was last updated on: 2021-09-03

Nadomestilo za invalidnost / poškodbo na delu

Poškodbe na delu krije tako obvezno zdravstveno zavarovanje (za kratkotrajno nezmožnost za delo) kot tudi obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v primeru smrti ali invalidnosti zavarovanca). Poklicne poškodbe vključujejo nezgode, nastale na delu in med opravljanjem dela, na poti na in z dela, če transport organizira delodajalec, in na poslovnih potovanjih.

V primeru nesreče pri delu ali poklicnih bolezni vse stroške akutnega zdravljenja in zdravstvene rehabilitacije krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Če je kratkotrajna nesposobnost za delo (začasna nezmožnost) nastala zaradi poklicne nezgode ali bolezni, bolniško nadomestilo najprej plača delodajalec (30 dni), nato pa Zavod za zdravstveno zavarovanje, znesek pa je do 100 % osnove za izračun. Zavarovanec prejema nadomestilo tudi po odpovedi, dokler ni obnovljena zmožnost za delo.

Predhodno zavarovanje ni potrebno, da bi imel dostop do invalidske pokojnine ali nadomestila za invalidnost. Minimalno začasno nadomestilo za invalidnost je zakonsko določena mesečna minimalna plača. V primeru trajne invalidnosti je mesečna pokojnina odstotek pokojninske osnove, vplačane v najmanj 40 letih (moški) ali 38 letih (ženske) kritja. Invalidnost oceni in pregleda komisija, sestavljena iz zdravnikov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki oceni in pregleda invalidnost v smislu izgube delovne sposobnosti.

Minimalna pokojninska osnova je 762,76 EUR ali 558,34 EUR, če je pokojnina izračunana na osnovi določb 390.(3) člena zakona. Maksimalna pokojninska osnova je štirikratnik minimalne pokojninske osnove, torej 3051,04 EUR ali 2233,36 EUR, če je pokojnina izračunana na osnovi določb 390.(3) člena zakona.

Mesečna pokojnina za enega preživelega je 70 % pokojnine, ki jo je preminuli delavec prejemal ali ki bi jo bil upravičen prejemati; 80 % za dva preživela; 90 % za tri preživele; in 100 % za štiri ali več preživele. Pokojnina se preneha izplačevati, če se preživeli zakonec znova poroči, preden dopolni 58 let (vdovec) ali 57 in štiri mesece (vdova), razen če ni ocenjen kot povsem nezmožen za delo.

Preživeli, upravičeni do nadomestila, so vdova/vdovec, star/-a 53 let ali več, otroci, mlajši od 15 let (26 let za študente), vzdrževani starši, stari 58 ali več, vzdrževani sorojenci ali vnuki. Starostni pogoji ne veljajo, če je preživeli nezmožen za delo.

viri: 53.-62. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; http://www.zpiz.si/cms/?id=11&inf=500

loading...
Loading...