Družinske Obveznosti

This page was last updated on: 2021-09-03

Očetovski dopust

Vsi zaposleni očetje, zavarovani z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, so upravičeni do očetovskega dopusta. Novopečeni očetje so upravičeni do 30 dni očetovskega dopusta.

Oče ni upravičen do očetovskega dopusta, če: je mati rodila mrtvega otroka; so bile očetu odvzete starševske pravice ali mu je bil prepovedan stik z otrokom v skladu z zakonom; je oče s svojim ravnanjem pokazal, da ne bo skrbel za otroka ali bo zanemarjal svoje starševske dolžnosti; in na osnovi zdravniškega mnenja, da je oče začasno ali trajno nezmožen skrbeti za otroka iz zdravstvenih razlogov.

Delavci lahko izkoristijo prvih 15 dni očetovskega dopusta (zaposleni za polni in polovični delovni čas) v prvih šestih mesecih po rojstvu otroka. Delavci lahko izkoristijo drugih 15 dni očetovskega dopusta (zaposleni za polni in polovični delovni čas) do takrat, ko otrok konča prvi razred osnovne šole. Očetovski dopust se lahko izkoristi tudi kot posamezni delovni dnevi, vendar je v tem primeru trajanje dopusta enako 70 % upravičenih koledarskih dni.

Delavci so upravičeni do nadomestila za očetovski dopust. Vseh 30 dni dopusta je plačanih 100 % osnovnega dohodka do največ 2,5-kratnika povprečne plače v Sloveniji. Starševsko nadomestilo za delno odsotnost z dela je enako sorazmernemu delu delne odsotnosti z dela.

viri: 25.-28. in 40.-47. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Starševski dopust

Starševski dopust je bila pravica družine, njegovo trajanje pa je bilo 260 koledarskih dni. Vendar je leta 2014 starševski dopust postal posamezna pravica, da je vsak starš upravičen do 130 dni dopusta. Mati je upravičena do prenosa 100 dni svoje pravice na očeta, saj je 30 dni izključno materina pravica. Očetje lahko prenesejo vseh 130 dni starševskega dopusta na mati. Starševski dopust se podaljša za 90 dni (za vsakega starša) v primeru dvojčkov, posvojitve dvojčkov ali dveh različno starih otrok, mlajših od treh let. V primeru rojstva otroka, ki potrebuje posebno nego, se dopust za nego in varstvo otroka podaljša za dodatnih 90 dni na osnovi mnenja, ki ga posreduje zdravniška komisija.

Del dopusta za nego in varstvo otroka, ki ni daljši od 75 dni, se lahko trajanje prenese do takrat, ko otrok konča prvi razred osnovne šole.

Dopust se podaljša za 30 dni, če imata starša že vsaj dva otroka, ki še nista končala prvega razreda osnovne šole; za 60 dni, če imata tri takšne otroke; in za 90 dni, če imata štiri ali več takšnih otrok. Starševski dopust je plačan dopust in delavci med starševskim dopustom prejemajo 100 % svoje plače. Znesek nadomestila je med 55 % minimalne plače in 250 % povprečne nacionalne plače.

viri: 29.-47. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Možnost prilagoditve dela za starše / Uravnoteženje dela in družinskega življenja

Starš, ki vzgaja in skrbi za otroka, mlajšega od treh let, ima pravico do dela s polovičnim delovnim časom. Starš, ki skrbi za dva otroka, lahko podaljša pravico do dela s polovičnim delovnim časom, dokler mlajši otrok ne konča prvega razreda osnovne šole. Eno leto te pravice je neprenosljiva pravica vsakega od staršev.

Starš, ki skrbi za dva otroka, lahko podaljša pravico do dela s polovičnim delovnim časom, prispevki za socialno varstvo se plačujejo na osnovi sorazmernega dela minimalne plače za neopravljene ure, dokler mlajši otrok ne konča prvega razreda osnovne šole (in ne dokler ne doseže starosti šest let). Eno leto te pravice je neprenosljiva pravica vsakega od staršev.

Starš, ki vzgaja in skrbi za hudo gibalno oviranega otroka ali z zmerno ali hudo motnjo v duševnem razvoju, ima pravico do dela s polovičnim delovnim časom tudi po otrokovem tretjem letu starosti, vendar ne dlje kot do otrokovega 18. leta.

Delo s polovičnim delovnim časom pomeni vsaj polovico običajnih tedenskih ur dela, torej 20 ur.

viri: 50. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

loading...
Loading...