Zaščita

This page was last updated on: 2021-09-03

Neškodljivo delo

Delavci imajo pravico do posebne zaščite v zaposlitvenem razmerju zaradi nosečnosti in starševstva. Delodajalci morajo preprosteje uskladiti njihove družinske in zaposlitvene obveznosti.

Med nosečnostjo in celotnim obdobjem dojenja delavke ne smejo izvajati del, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje delavke ali njenega otroka zaradi izpostavljenosti določenim dejavnikom tveganja ali delovnih pogojev. Delodajalci lahko prilagodijo delovne pogoje ali delovni čas, če ocena tveganja pokaže tveganje za zdravje delavke ali njenega otroka. Če se takšnemu tveganju ni mogoče izogniti s prilagoditvijo delovnega časa ali delovnih pogojev, mora delodajalec zagotoviti delavcu ustrezno delo. Delavka mora opravljati to ustrezno delo in je upravičena do plače, ki je vsaj enaka prejšnji plači. Če delodajalec ne more zagotoviti ustreznega dela, mora zagotoviti nadomestilo plače v znesku njene povprečne plače v zadnjih treh mesecih ali med obdobjem, ko je delala zadnje tri mesece, vendar ne manj, kot je minimalna plača.

Od delavk se ne sme zahtevati opravljanje nadur ali nočnega dela med nosečnostjo, dojenjem in eno leto po porodu, če ocena tveganja pokaže tveganje za zdravje delavke ali otroka.

Nov pravilnik iz leta 2015 uvaja ukrepe za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk.

viri: 137. in 182.-185. člen Zakona o delovnih razmerjih; Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk (Uradni list RS, št. 62/2015)

Zaščita pred odpuščanji

Če delodajalec prekine delavkino pogodbo zaradi nosečnosti, se smatra kot nezakonita odpoved. Tudi v primeru odpovedi iz ekonomskih razlogov/odvečnosti, začasne odsotnosti z dela zaradi starševskega dopusta ali nosečnosti to ne sme biti kriterij za določanje odvečnih delavcev.

Zaposlitve delavke ni dovoljeno prekiniti med njeno nosečnostjo, ko doji otroka do enega leta ali ko sta starša na starševskem dopustu v obliki polne odsotnosti z dela in en mesec po takšnem dopustu. V tem obdobju ni dovoljeno vročiti obvestila o prekinitvi pogodbe. Če objektivni razlogi zahtevajo takojšnjo odpoved delovnega razmerja z delavko ali v primeru zaprtja podjetja, lahko delodajalec prekine pogodbo o zaposlitvi delavk (med nosečnostjo, obdobjem dojenja do enega leta in starševskim dopustom) le po tem, ko pridobi predhodno soglasje inšpektorata za delo.

viri: 90., 102. in 115. člen Zakona o delovnih razmerjih

Pravica do vrnitve na isto delovno mesto

Delavkine pravice do vrnitve po izteku materinskega dopusta Zakon o delovnih razmerjih izrecno ne določa.

Zakon prepoveduje delodajalcu, da odpusti zaposleno, ki je noseča ali na materinskem dopustu. Vendar ni jasno določeno z zakonom, da mora delodajalec zagotoviti delavki isto ali enakovredno delovno mesto po vrnitvi z dopusta.

loading...
Loading...