Mladoletniki in Mladostniki

This page was last updated on: 2021-09-03

Minimalna starost za zaposlitev

Pogodbo o zaposlitvi lahko sklene oseba, ki je dopolnila starost 15 let. Pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z mlajšimi od 15 let so nične. Zaposlovanje otrok, mlajših od 15 let, je prepovedano. Otroci, mlajši od 15 let, so lahko vključeni v pripravo in izvajanje kulturnih, umetnostnih, športnih in oglaševalnih dejavnosti. Otrok, ki je dopolnil 13 let, sme izvajati lažja dela pri dejavnostih (definirane z ločenim pravilnikom), vendar ne za dlje kot 30 dni v koledarskem letu med šolskimi počitnicami in na način in pod pogojem, da delo ne predstavlja tveganja za varnost, zdravje, moralo, izobrazbo ali razvoj otroka. Vseeno pa otroci, mlajši od 15 let, smejo delati, če pridobijo dovoljenje od inšpektorja za delo.

Delodajalcu se lahko izreče globa v višini 3.000-20.000 EUR, če sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, mlajšo od 15 let, ali omogoči delo otroku, mlajšemu od 15 let ali dijakom ter študentom v nasprotju z 211. in 212. členom ERA.

viri: 21., 211.-212. člen Zakona o delovnih razmerjih

Minimalna starost za nevarno delo

Delavci, mlajši od 18 let, imajo posebno zaščito pri zaposlitvenih zadevah. Minimalna starost za nevarno delo je 18 let. Nevarno delo vključuje podzemno ali podvodno delo; delo, ki je objektivno zunaj zmogljivosti mlade osebe; delo, ki vključuje škodljivo izpostavljenost sevanju; delo, ki vključuje tveganje nezgod; in delo, ki vključuje nevarno izpostavljenost sredstvom, ki so strupena ali kancerogena ali povzročajo genetsko škodo ali škodijo nerojenemu otroku ali ki na kakršen koli način kronično vplivajo na zdravje ljudi.

Delavec, mlajši od 18 let ima pravico do dnevnega počitka najmanj 12 zaporednih ur in tedenskega počitka najmanj 48 zaporednih ur. Mladi delavci (mlajši od 18 let) ne smejo delati ponoči od 22.00 do 06.00 ure. Vendar pa je to omejeno od 24.00 do 04.00 ure za delavce na področju kulture, umetnosti, športa ali oglaševanja. Delavcu, mlajšemu od 18 let, se lahko izjemoma naroči nočno delo v primeru višje sile, če je takšno delo za določen čas, izvesti pa ga je treba takoj in če ni na voljo dovolj odraslih delavcev za izvedbo dela. Mladi delavci imajo tudi pravico, da se jim letni dopust podaljša za sedem delovnih dni. Nadurno delo je za delavce, mlajše od 18 let, prepovedano.

Delodajalcu se lahko izreče globa v višini 1.500-4.000 EUR, če ne zagotovi pravic do posebne zaščite delavcev, mlajših od 18 let. 

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb določa ukrepe za zaščito zdravja ter telesnega in duševnega razvoja otrok, mladostnikov in mladih oseb pri delu in v zvezi z delom.

viri: 146., 190.-194. in 218. člen Zakona o delovnih razmerjih; Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Uradni list RS, št. 62/2015)

loading...
Loading...