Prisilno Delo

This page was last updated on: 2021-09-03

Prepoved prisilnega in obveznega dela

Ustava in Kazenski zakonik prepovedujeta prisilno delo. V skladu s 113. členom Kazenskega zakonika, »kdor kupi drugo osebo, ji vzame prostost, jo nastani, transportira, prodaja, dostavlja ali izrablja na kakršen koli drugačen način ali deluje kot posrednik v takšnih dejanjih za namene prostitucije ali druge oblike spolnega izkoriščanja, prisilnega dela, zasužnjevanja, posredovanja ali prometa z organi, človeškega tkiva ali krvi, se obsodi na zaporno kazen od 3-15 let.

viri: 49. člen Ustave Republike Slovenije 1991, dopolnjena leta 2006; 113. člen Kazenskega zakonika

 

Svoboda do zamenjave službe in pravica do odpovedi

Delavci imajo pravico do zamenjave službe, potem ko delodajalcu posredujejo obvestilu o odpovedi pogodbe. V primeru običajne prekinitve pogodbe s strani delavca je odpovedni rok 15 dni za do eno leto dela za delodajalca in 30 dni za več kot eno leto dela za delodajalca. Daljši odpovedni rok lahko ureja pogodba o zaposlitvi ali kolektivna pogodba, vendar ne sme preseči 60 dni. Delavec lahko izredno prekine pogodbo o zaposlitvi iz razlogov, ki jih določa zakon.

viri: 94., 109. in 111. člen Zakona o delovnih razmerjih

Nečloveški delovni pogoji

Zakon o delovnih razmerjih določa delovni čas.

Omejitve opravljanja nadur so določene z zakonom. Nadure ne smejo preseči 8 ur na teden, 20 ur na mesec in 170 ur na leto. Delovni dan ne sme biti daljši od 10 ur (običajni delovni čas + nadure). Z delavčevim pisnim soglasjem se lahko letna omejitev števila nadur poveča na 230 ur letno, vendar za delavca ne sme biti negativnih posledic glede njegovega zaposlitvenega razmerja, če se strinja, da bi imel več kot 170 ur nadur letno.

loading...
Loading...