Nadomestila za Brezposelnost

This page was last updated on: 2021-09-03

Nadomestila za Brezposelnost

Nadomestilo za brezposelnost se izplačuje delavcem in samozaposlenim osebam z obveznim zavarovanjem za primer brezposelnosti. Brezposelnost mora biti neprostovoljna in ne po krivdi nezaposlene osebe. Dodatni pogoji vključujejo, da mora biti zavarovana oseba zaposlena (in zavarovana) najmanj 9 mesecev v preteklih 24 mesecih; se mora prijaviti na Zavodu za zaposlovanje Slovenije v roku 30 dni po prekinitvi zaposlitve; mora biti sposobna za delo; mora aktivno iskati zaposlitev; mora biti stara med 15 in 65 leti; in mora sprejeti ustrezno zaposlitev.

Nadomestilo za brezposelnost se izračuna na osnovi povprečnega mesečnega dohodka, prejetega v zadnjih 8 mesecih pred prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi.  Nadomestilo za brezposelnost se plačuje od tri do petindvajset mesecev, odvisno od dolžine kritja. V prvih treh mesecih je nadomestilo za brezposelnost 80 % osnove za izračun. V naslednjih devetih mesecih je nadomestilo za brezposelnost 60 % osnove za izračun, nato pa 50 %. Nadomestilo za brezposelnost ne more biti nižje od 350 EUR in ne višje od 892,50 EUR.

Trajanje brezposelnosti se razlikuje glede na dolžino predhodnega zavarovanja. Izplačuje se 2 meseca za zavarovane osebe, mlajše od 30 let in z zavarovalno dobo najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih; 3 mesece za zavarovalno dobo od 9 mesecev do 5 let; 6 mesecev za zavarovalno dobo od 5 do 15 let; 9 mesecev za zavarovalno dobo od 15 do 25 let; 12 mesecev za zavarovalno dobo več kot 25 let; 19 mesecev za zavarovano osebo, starejšo od 50 let in zavarovalno dobo več kot 25 let; in 25 mesecev za zavarovano osebo, starejšo od 55 let in zavarovalno dobo več kot 25 let.

viri: 58.-71. člen Zakona o urejanju trga dela (Uradni list, 80/2010, dopolnjen z 21/2013)

loading...
Loading...