Zenske: Kako se prijaviti na delovno mesto?

This page was last updated on: 2021-09-03

Kateri so značilni poklici za ženske?

Ne obstaja natančna razmejitev oziroma meja med ženskimi in moškimi poklici. V praksi razlike izvirajo na delovnih mestih, kjer dela večina moških žensk. Iz tega vidika so običajne službe za žensko gospodinja, služkinja, oskrbnica, medicinska sestra, trgovka, natakarica, blagajničarka, učiteljica, tajnica, receptorka, upravna referentka ali logistična operaterka. Te plače so relativno nizke in položaji ponujajo majhno možnost za nadaljnje napredovanje. V nasprotju s temi službami obstaja veliko poklicev in položajev, v katerih so ženske z visoko izobrazbo uspešne in dobro plačane: odvetnica ali sodnica, stiki z javnostjo in marketing, komunikacijski in medijski strokovnjaki.

Na tej spletni strani izvedite Preveri Plačo za različne vrste poklicev in primerjajte rezultate.

Kateri so tipični ženski sektorji?

Tako kot pri službah tudi tukaj ni lahko natančno razčleniti sektorjev na ženske in/ali moške. Še vedno pa ženske kot delovna sila številčno prevladujejo v čiščenju, (zdravstveni) negi, hotelirstvu in gostinstvu, prodaji, šolstvu in v pisarniških ter administrativnih funkcijah po vseh sektorjih in industrijah.

Na tej spletni strani izvedite Preveri Plačo za različne vrste poklicev in primerjajte rezultate.

Ali obstajajo razlike v plačah med ženskimi in moškimi sektorji?

Ker je število zaposlenih moških v moško prevladujočih sektorjih višje od števila zaposlenih žensk, je povprečna plača v moških sektorjih višja od industrijskih panog, kjer po zaposlenosti prevladujejo ženske.

Na tej spletni strani izvedite Preveri Plačo za različne vrste poklicev in primerjajte rezultate.

Ali multinacionalke plačajo bolje?

Multinacionalke so skoraj vedno velika delniška podjetja. Ker so velike, plačajo bolje. Druga stran teh podjetij pa je, da pogosto od zaposlenih zahtevajo daljši delovni čas; to so dodatne ure, ki se ne nadomestijo. Del dohodka, ki ga ponujajo, lahko sestavljajo letni deleži dobička in/ali bonitete, najverjetneje izplačane v delnicah podjetja.

Ali obstajajo razlike v plačah med javnim in zasebnim sektorjem?

Na splošno so razlike v plačah v javnem sektorju manjše od razlik v zasebnem sektorju. Najmanj kvalificirana dela v javnem sektorju so ponavadi plačana malo bolje, najboljše službe pa so plačane malo slabše, če jih primerjamo z zasebnim sektorjem.

Ali so med zaposlenimi starši priljubljeni ženski sektorji?

Sektorji, kjer prevladuje ženska delovna sila, praviloma ponujajo več (veliko) služb s polovičnim delovnim časom ali manjših delovnih mest. Poleg tega pogosto nudijo tudi (več) prilagodljivih delovnih urnikov.

Zakaj je potrebno dati prednost fiksnim pogodbam?

Fiksna pogodba običajno zagotavlja višjo plačo kot začasna ali prilagodljiva pogodba. Seveda si vrste pogodbe ne moremo vedno izbirati, ampak je posameznikov obstoj bolj varen s fiksno pogodbo.

Kakšne so minimalne zahteve za ustrezno pogodbo?

V pogodbi so vedno navedena imena in naslovi pogodbenih strank, datum nastanka pogodbe, začetek in trajanje pogodbe (tj. obdobje), plača, delovni čas, vrsta dela, poskusni in odpovedni rok. Da so pogodbe veljavne, morajo biti podpisane.

Kako vrednotimo sekundarne delovne pogoje?

Poleg (bruto) plače in delovnega časa pogodba običajno vključuje tudi sekundarne delovne pogoje. Pogosto se ne vrednotijo z denarjem, čeprav so nekaj vredni. Na primer, povračilo za službene stroške, (najem) avtomobil ali brezplačen telefon, možnost usposabljanja v službi, dodaten presežek zakonskega minimuma, prilagodljiv delovni čas, možnost dela od doma itd.

Kaj omeniti v življenjepisu?

  • Ime in naslov
  • Najnovejše posodobitve življenjepisa
  • Izobrazbo in sposobnosti, ki niso povezane le s službo
  • Družbene aktivnost kot znak predanosti, vključno s prostovoljnim delom in pripravništvom
  • Znanje tujih jezikov, aktivno in pasivno (sposobnost branja in razumevanja)
  • Računalniške sposobnosti in znanje
  • Poznavanje in uporaba družbenih omrežij.

Za več o življenjepisih preverite Monster.com

Kaj mora vsebovati dobra prošnja za delo?

Prošnja za delo spremlja vaš življenjepis. Mora biti kratka in jedrnata. Nanaša naj se na vzrok za vlogo, tj. oglas, pasivne informacije itd. Daje osebno motivacijo, kaže jasno razumevanje, da razumete, kakšna je funkcija ali služba, ki je v bistvu ponujena. Naslovnik mora jasno videti, da ste se postavili v njegovo vlogo in razumete njihove potrebe in/ali zahteve. Pismo mora ustrezati običajnim standardom/formatu, opremljeno je z datumom in s podpisom tudi, če je poslano v elektronski obliki (kar je dandanes dokaj normalno).

Za več o prošnjah za delo preverite Monster.com

Ali je videz pomemben?

Negovanost, čistost in reprezentativen nastop vsekakor štejejo in v to je pametno vlagati, zlasti za razgovor za službo.

Ne bodite sramežljivi. Predhodno se posvetujte s prijatelj in družino, da vidite, ali ste primerno pripravljeni.

Zakaj se pogajati o plači?

Vsak se lahko pogaja. Pogajanje o plači je pametno. Bodite pripravljeni. Pogovorite se s prijatelji in družino, sodelavci, raziščite splet. Preverite plače na tej spletni strani. Poskusite najti in, če jih najdete, preberite kolektivne pogodbe. Naredite seznam želja: kaj je za vas najpomembneje in kaj malo manj. Pogajanje temelji na dajanju in prejemanju (mogoče ne želite delati ob sobotah, ampak boste takrat morda dobili višje plačilo). Vadite, preden se podate v resnično pogajanje.

Bodite pozorni, tukaj šteje izid. Lep, prijateljski sestanek, ki se ne konča s podpisano pogodbo, pravzaprav ne šteje.

Ideja, da se ženske ne bi smele pogajati, je povsem zastarela. V mnogih državah so ženske v velikih podjetjih že na vodilnih položajih. Verjemite, da so se na poti do uspeha naučile pogajati.

Ocenjevanje delovne uspešnosti in razlike v plačah

V večjih, bolj zapletenih podjetjih je pregled letnih uspešnosti na delu samoumeven. Te pogovore morate jemati resno, saj od njih zavisi vaš dohodek in bodoča kariera. Predhodno preverite kolektivne pogodbe in/ali notranja pravila in predpise. To so trenutki, ki so zelo primerni za izboljšanje lastnega položaja in priložnosti. To pomeni: bodite pripravljeni, naredite seznam želja: večja plača, več dopusta, več usposabljanja?

Zavedajte se, da vsak majhen korak naprej v takšnih pogovorih prinaša vzpon v karieri in prispeva h kumulativnemu številu v naslednjih letih.

Zakaj se pogajati o plači pri majhnem poslu?

Majhen posel ni nujno nepomemben, ker je majhen. Ob pripravljanju pogajanj preverite obstoječe možnosti povečanja poslovanja. Uporabite ga kot odskočno desko, prepričajte se, ali ponuja možnosti usposabljanja, sodelovanje v pokojninskem sistemu, naključne plačane nadure, nadomestilo službenih stroškov, vpis v sistem otroškega varstva in podobno.

loading...
Loading...