Najboljše klavzule iz kolektivnih pogodb za pomoč ranljivim delavcem po vsej EU - 21-11-2016

V spremenljivih evropskih trgih dela kjer je veliko povpraševanja po prilagodljivosti, je potrebno posebno pozornost nameniti najbolj ranljivim delavcem na negotovih delovnih mestih. To je pomembno priporočilo iz strokovnega srečanja na Univerzi v Amsterdamu, ki se je zaključilo z 2-letnim projektom, ki se je osredotočalo na razlike v plačilu med spoloma v EU in inovativnimi načini za zmanjševanje teh razlik.

Strokovnjaki so ugotovili, da so ranljivi delavci v povprečju predvsem ženske, ki pripadajo in/ali etničnim manjšinam in skupinam migrantov. Te skupine nimajo možnosti napredovanja, varnosti zaposlitve in cenovno dostopnega otroškega varstva. Mnogo njih najde začasno delo le preko agencij za zaposlovanje in so omejeni na nizko kvalificirana ponižujoča delovna mesta v maloprodaji, pri čiščenju in posebno pri negi. Njihove plače so na najnižji ravni. Zaradi napornega delovnega časa se ne morejo odpočiti, kaj šele, da bi študirale ob delu. Poleg tega se soočajo s strukturnimi plačnimi vrzelmi, kar prispeva k ohranjanju njihove stiske. Razlika v plačilu med spoloma se ne ustavi pri deljenju na ženska /moški, kar so ugotovili strokovnjaki, ampak se sooča z vsem, kar je oropano pravic v njihovem delovnem življenju.

Sekundarni delovni pogoji tudi razkrivajo razlike med spoloma

Del raziskav, ki jih je opravila projektna skupina, je bila izvedba analize brez primere iz podatkov za raziskavo na sekundarnih delovnih pogojih. Podatki so bili zbrani s pomočjo stalne spletne ankete fundacije WageIndicator preko svojih nacionalnih spletnih straneh v vseh sodelujočih državah članicah EU. Zbiranje podatkov je omogočilo temeljito analizo tem, kot so prednosti podjetja, dodatki, honorarji, nadomestilo, olajšano sodelovanje pri varstvu otroka in pokojninskih sistemov in podobno. Poudarek te analize je bil na spolu, tj. ali se nacionalne razlike v plačilu med spoloma odražajo v sekundarnih delovnih pogojih, ki prevladujejo v državi? Skupni rezultat je bil, da so sekundarni pogoji v veliki meri odsev razlike v plačilu med spoloma in jih najdemo v vsakem trgu dela. Obstaja nekaj izjem od tega pravila, tj. zlasti v Sloveniji in na Poljskem, kje gredo ženske v zadnjih nekaj desetletjih ob bok svojim moškim kolegom v smislu teh dodatnih virov dohodka, tako denarno kot drugače.

Najboljše prakse podjetij prek meja

Eden od ukrepov, ki so jih ugotovili strokovnjaki je, da bi si sindikalni pogajalci po vsej Evropi izmenjevali klavzule iz kolektivnih pogodb, ki jih sklenejo z delodajalci. Takšna križanja najboljših praks bi lahko izboljšala učinkovitost njihovega dela zlasti v obrambi teh najbolj ranljivih skupin. Ena takšnih najboljših praks bi bila vključiti v vsako kolektivno pogodbo nadzorno klavzulo o izvajanju posebnih ukrepov na podlagi pogodb, plačila, promocije, informacije, certificiranja delovnih mest in soodgovornost za varstvo otrok. Načrt spremljanja za izvajanje takšnih klavzul, ki bi jih skupaj nadzirala sindikat in kadrovski oddelek podjetja, je dokazano najboljša praksa v že nekaterih sektorjih. Končno poročilo projekta o razliki v plačilu med spoloma vključuje seznam o več najboljša praksa -klavzulah držav članic EU.

Zbirka podatkov za lažjo izposojo najboljših klavzul

WageIndicator, udeleženec v projektu proti razliki v plačilu med spoloma, katerega glavni rezultati so predstavljeni tukaj, je v zadnjih nekaj letih sprožil in izdelal bazo podatkov o kolektivnih pogodbah. Trenutno vsebuje obrazložene, tj. lahko dostopne klavzule iz okrog 700 kolektivnih pogodb in veliko različnih sektorjev in držav. Baza podatkov je prosto dostopna preko svojih nacionalnih spletnih straneh, s tem pa je lažje posvetovanje s pogajalci tako s strani organizacij delodajalcev in delojemalcev. V njej je mogoče najti zgoraj omenjene klavzule in najboljše prakse. Politika WageIndicatorja je nadaljnje širjenje, bogatenje in razlaganje te zbirke podatkov kolektivnih pogodb za brezplačno uporabo vsem, ki jih to zanima. WageIndicator poziva vse zainteresirane, da prispevajo v svojo zbirko podatkov pogodbe, ki so jih sklenili.

Strokovno skupino sestavljajo Univerza v Amsterdamu, WageIndicator, Nizozemska konfederacija sindikatov (FNV), CCOO Servicos Španija, MSZOZ Madžarska.

Povezava do primera Najboljše klavzule v kolektivnih pogodbah, s poudarkom na ženskah, razliki v plačilu med spoloma in ureditvijo varstva.

Kaj je projekt Z inovativnimi orodji proti razliki v plačilu med spoloma?

Projekt Z inovativnimi orodji proti razliki v plačilu med spoloma (WITA GPG – januar 2015–december 2016) naj bi znatno prispeval k zmanjšanju velike in trajne razlike v plačilu med spoloma. Omogoča ga donacija za ukrepe programa Evropske komisije PROGRESS št. 4000004929. Ena od dejavnosti je primerjava moških in ženskih plač na ravni poklicnih skupin, objava rezultatov na nacionalnih straneh WageIndicator vseh 28 držav članic EU in Turčije ter širjenje s sporočili za javnost.

Več informacij o projektu Z inovativnimi orodji proti razliki v plačilu med spoloma

Več informacij o razliki v plačilu med spoloma v Sloveniji na spletni strani Mojaplaca.si

loading...
Loading...