Razlike v plačah - Pogosta vprašanja

This page was last updated on: 2021-09-03

1. Kaj je razlika v plačah med spoloma?

Kaj je razlika med plačami?

Razlika med plačami pomeni, da en zaposleni zasluži več kot drug. Razlike v plačah obstajajo. Razlike v plačah niso prepovedane niti med ženskami in moškimi, niti med ljudmi različne veroizpovedi in rase. Te razlike so lahko celo ogromne. Te razlike se pogosto pojavljajo, ker posamezniki z več delovnimi izkušnjami ali z opravljanjem višje kvalificiranih služb zaslužijo več kot posamezniki s slabšo izobrazbo ali začetniki na trgu dela. Razlike v plačah so zato zelo razširjene. Ampak, ali so pravične?

Kaj je neenakost v plačah?

Neenakost v plačah se kaže takrat, ko dva posameznika z enako stopnjo izobrazbe v podjetju opravljata podobno delo, a vseeno nista plačana enako. Takšni primeri so nezakoniti. So diskriminatorni. Vseeno pa se razlike v plačah pojavljajo. Na primer, predstavljajte si situacijo, v kateri nadrejeni »spretno govorečega fanta« že na začetku postavi na višjo plačilno lestvico, kot »plašno punco«, čeprav je enako kvalificirana. To prvo razvrščanje plač lahko posameznika preganja več let. Težko je reči, v kakšni meri se pojavlja neenakost med plačami. Nekaj preiskav priča o presežnih razlikah v plačah med spoloma, ki nikakor ne morejo biti pojasnjene. Morebiti te nepojasnjene razlike kažejo na diskriminacijo v plačah. Da so stvari še bolj zapletene: takšne razlike v plačah, ki jih je mogoče povezati z razumljivimi vzroki, so lahko vendarle prepojene z diskriminacijo. Na to pa je težko pokazati s prstom. Neenakost v plačah se lahko pojavi znotraj skupin ali oddelkov, podjetij in industrijskih panog. Podobno delo se primerja glede na kvalifikacije, ki so potrebne za pravilno izvedbo dela. Tako bi načeloma moški in ženske, ki opravljajo podobno delo ali naloge, morali biti enakopravno nagrajeni in delati za enako urno postavko. To pomeni, da vrsta posameznikove pogodbe (za nedoločen čas ali ne) oziroma trajanje njegovega delovnega tedna (polovični ali polni delovni čas) ne sme biti izgovor za neenako nagrajevanje.

Kaj je diskriminacija v plačah? Diskriminacija v plačah se pokaže, kadar posamezniki z enako izobrazbo in enakimi delovnimi izkušnjami opravljajo podobno delo, a vseeno niso plačani enako. Zakon v veliki večini držav prepoveduje diskriminacijo v plačah glede na: - spol in spolno usmerjenost - nacionalnost - starost - zakonski stan - poreklo - državo izvora - raso - veroizpoved.

Ali je pravično, kadar moški zaslužijo več? Ženske imajo v mnogih državah v povprečju mnogo nižjo urno postavko od moških sodelavcev. Te razlike nihajo od 10 - 40 odstotkov, če primerjamo in posplošimo celotno delovno populacijo, razdeljeno po spolu. Formalno so te razlike pojasnljive. Ampak, ali so pravične? Ne, ne ravno. Zdi se, da ženskam primanjkuje časa, da bi zaslužile (veliko) več. Pogosto imajo več dela, kot le delo v službi, če dodamo še gospodinjske obveznosti... Včasih so spolno nadlegovane s strain moških, kar za njihovo kariero prinaša posledice, vključno z odpovedjo službi zaradi stresa, povzročenega ob nadlegovanju... Obstaja veliko razlogov za različne karierne odločitve žensk. Tako moški kot ženske te odločitve dojemajo kot dokaj normalne, čeprav (dolgoročne) posledice odločitev teh žensk vplivajo na znižanje njihovega dohodka.

Ali je pravično, kadar ženske zaslužijo več?

V določenih poklicih v nekaterih državah se dogaja, da ženske zaslužijo več kot njihovi moški sodelavci. Običajno imajo te ženske enako ali višjo izobrazbo, delajo za polni delovni čas in so se sposobne pogajati za svojo plačo. Te zelo samozavestne, moderne ženske so (večinoma) relativno mlade. So (še vedno) izjeme. Ne obstaja niti ena sama država, v kateri ženske vseh starosti sistematično prekašajo moške glede na njihov zaslužen dohodek.

2. Kako pride do razlike v plačah?

Kaj spodbuja razlike v plačah?

Nekatere razlike v plačah se pojavijo, kadar so posamezniki plačani diskriminatorno. Takšna diskriminacija je lahko posledica rase, spola, veroizpovedi ali le »občutka«. Vendar pa se lahko razlike v plačah pojavijo kot posledica vse preveč običajne uporabe opisov del in lestvic delovnih mest. Da bi lahko merili razlike v plačah, je pomembno vedeti, katera dela večinoma opravljajo moški in katera ženske.

Kateri so glavni vzroki za velike razlike v plačah?

Razlike v plačah lahko naraščajo zaradi mnogih odločitev, s katerimi se spopadajo posamezniki v delovnem življenju. Takšne odločitve se nanašajo na: - izobrazbo - dejavnost, poklic, oziroma panogo - sektor - veliko ali majhno podjetje - delo za polovični ali polni delovni čas - dodatno usposabljanje na delovnem mestu.

Moški in ženske se običajno odločajo različno - običajno je to bolj povezano s spolom kot s svobodno voljo. Pomislite na izbiro določene izobrazbe, ki jo je lažje kombinirati z družinskim življenjem. Ali na delo, ki ga je lažje obvladati, medtem ko se spopadate z zahtevnim družinskim življenjem, na primer na delo s prilagodljivim delovnim časom oziroma delom za polovični delovni čas. Ali službo blizu, običajno v majhnem (manjšem) podjetju, saj obstaja več majhnih in srednje velikih podjetij, medtem ko velika podjetja praviloma ponujajo višjo plačo.

Ker moški in ženske odločajo o svojih kariernih poteh glede na primernost po spolu, ti odločilni trenutki izbire pomembno vplivajo na dolgoročne posledice teh izbir. Največji del razlik med plačami nastane zaradi izobrazbe in izbire poklica ter sektorja dela. Upoštevajte: delo s polovičnim delovnim časom morda ne vpliva preveč na razlike v urnih postavkah, vendar se vedno kaže v manjšem mesečnem zaslužku.

Razlike v plačah se s starostjo povečujejo

S staranjem se razlika v plačah med spoloma veča. Zdi se, da to povzroča več kot le (izbrana) izobrazba. Na splošno so danes ženske enako izobražene kot moški, kar je precej drugače kot desetletje ali več nazaj. Zdi se, da razlike v plačah nastajajo tudi zaradi dejstva, da ženske pogosteje in dlje časa delajo manj ur kot moški in so nagnjene k prekinitvi kariere. Za razliko od žensk so moški nagnjeni k daljšemu delovnemu času in se poskušajo izogibati kariernim prekinitvam. Takšne neprekinjene, daljše delovne izkušnje prispevajo k večjim dohodkom.

Velike razlike se pojavljajo, ko se moški odločajo za daljši delovni čas in napredujejo, medtem ko ženske prilagodijo svoj delovni čas in se oddaljijo od grajenja kariere. Te razlike se še vedno povečujejo, ko se ženske odločijo opustiti svojo službo po upokojitvi svojih partnerjev, mož ima precejšnjo pokojnino, zato to naj ne bi bila težava. Če se par loči ali mož (prehitro) umre, so lahko te finančno odvisne ženske obsojene na skromno življenje ali revščino.

Razlike v plačah se lahko pojavijo že ob prvi zaposlitvi

Ob prvi zaposlitvi so lahko moški in ženske plačani različno. Sistematski vzroki za to so izobrazba, izbira poklica, stroke oziroma panoge in sektorja. Tukaj pa prav tako igrajo vlogo sposobnosti pogajanja in razvrščanje del. Medtem ko se moški pogosteje pogajajo o položaju in plači, ženske to počnejo manj pogosto in vztrajno. Ko je plača določena, ima ta začetni položaj lahko večletne posledice. Vsak nov delodajalec lahko povprašuje o prejšnjih zaslužkih. Z odgovorom se ne zavezujete, ampak navadno takšne informacije dajemo samostojno - s tem ohranjamo morebitne že obstoječe razlike na naslednji stopnji.

Razlike v plačah, vrednotenje dela in ocenjevanje dela

Vrednotenje dela je sistematičen način primerjanja delovnih mest v podjetju in/ali industrijski panogi. Zato imajo delovna mesta predpisane dolžnosti, kompetence in odgovornosti. Ti vidiki so uravnoteženi in prinašajo točke. Na ta način je zasnovana celotna hierarhija delovnih mest z vsakim položajem ki je vreden veliko točk. Te točke, oziroma ocenjevanje delovnih mest nato služijo za določanje plač. Napredni službeni sistemi so spolno nevtralni, kar pomeni, da kvalifikacije moškega sistematično niso precenjene v primerjavi s kvalifikacijami ženske - in obratno. Neizmerljiv »občutek« tako ne more več biti izgovor za osnovno napredovanje ali nazadovanje.

Razlike v plačah, lestvica delovnih mest in nagrade

Vzpostavljen ocenjevalni sistem in vrednotenje delovnih mest delodajalcem olajša razporejanje delavcev po lestvici. Čeprav se pogosto dogaja, da so ženske ocenjene (pošteno) v skladu s svojimi dejanskimi sposobnostmi, so moški nekako ocenjeni bolje. Moški prav tako pogosto dobivajo več ugodnosti, na primer služben avto, brezplačen telefon, bonitete, itd. Takšne razlike si lahko razlagamo z dejstvom, da ženske morda delajo manj ur ali preprosto niso prosile za ugodnosti. Prav tako lahko samodejno predvidevamo, da ženske ne potrebujejo teh dodatkov, moški pa jih, saj so glavni prejemniki dohodka v družinskem proračunu (celo v primerih, ko to ne drži). Takšne nesporne predpostavke in ravnodušje povzročajo morebitne rastoče razlike v plačah med spoloma. Ker ocenjevanje prav tako predstavlja priložnost za pogajanje, se zdi logično, da posamezniki, ki menjujejo službe, bolj pogosto pristanejo višje na lestvici napredovanja.

Razlike v plačah v velikem ali majhnem podjetju

Razumljivo je, zakaj velika podjetja plačujejo bolje – praviloma. To se vsekakor nanaša na multinacionalke. To pravilo pa se samodejno ne nanaša na velike organizacije kot so vladne agencije, šole, trgovine na drobno ali bolnišnice. Morda gre za res velika podjetja, ampak nivo plačil se ne more primerjati s komercialnim sektorjem. Po drugi strani pa običajno ponujajo več prilagodljivosti med službenim in družinskim življenjem. To predstavlja dejstvo, da je v slednjih sektorjih (na primer v trgovinah, šolah in bolnicah) zaposlenih relativno več žensk kot moških.

V manjših podjetjih so plače običajno manjše. Vendar pa je ta nižji nivo plačil do neke mere usklajen kot nadomestilo z relativno bližino delovnega mesta, zato se izognemo dolgim uram prevoza na delovno mesto, kar je primerno za družinsko življenje. Ti kombinirani vidiki lahko prispevajo k statističnemu dejstvu, da v povprečju ženske delajo za manj denarja kot moški. Ustvarjanje kariere je lažje v velikem podjetju in tudi plača je boljša, vendar ima takšna kariera ceno pri družinskem življenju.

Razlike v plačah in prekinitve kariere

Prekinitve kariere, četudi za nekaj let, se odražajo z žrtvovanjem deleža plače in manjšimi možnostmi v prihodnosti. Nekaj tednov manjkanja ni težava, nekaj mesecev pa zagotovo. Prenehanje za nekaj let se odraža s prikrajšanostjo. Poleg tega pa je vrnitev na enako stopnjo na delovnem mestu z leti vse manj verjetna. Povzemimo: delavcem z dobro strokovno izobrazbo se priporoča, da delajo naprej, vlagajo v svoje sposobnosti in kopičenje izkušenj.

Prekinitve kariere imajo lahko tudi negativne posledice za posameznikovo pokojnino.

Razlike v plačah in usposabljanje na delovnem mestu

Izkoriščanje priložnosti za dodatna strokovna usposabljanja na delovnem mestu je lahko dobičkonosno in lahko vodi do povečanja posameznikove urne postavke. Nekatera podjetja zahtevajo usposabljanje na delovnem mestu, ki ga tudi plačajo. Nekatera druga podjetja takšno početje dovolijo in spodbujajo, ampak ga ne plačajo. Navade se razlikujejo glede na državo, panogo, kolektivno pogodbo in podjetje. Splošno nepisano pravilo je: dodatno usposabljanje je dobičkonosno. Ženske na višku svojega življenja stremijo za tem, da prilagodijo svoj delovnik, moški na vrhuncu svojih sposobnosti pogosteje izberejo več dela in ustvarijo kariero takoj, ko se ponudi priložnost.

Razlike v plačah in polovični delovni čas

Kjer prevladujejo nizke plače, se zdi nepomembno, če za določen ali polni čas dela moški ali ženska. Urne postavke se povečajo, kjer je polni delovni čas oziroma delo za več ur bolj pogosta praksa. Z drugimi besedami: delo za polovični delovni čas ni škodljivo le za mesečni izkupiček, ampak tudi za urno postavko. Vendar pa je delo za polovični delovni čas vseeno pametneje kot brezposelnost. Za vse mogoče primere (gledano z vidika prihodka) je delo bolj smiselno kot nedelo. Še vedno pa je delo za polni delovni čas bolj razumno, saj odpira dodatne možnosti, kot so služben avto in usposabljanje na delovnem mestu. Po drugi strani pa delo s skrajšanim delovnikom pripomore k bolj sproščenemu življenju.

Zaključek: če in kjer so urne postavke relativno visoke ob dani stopnji izobrazbe, je izbira za (veliko) služb s skrajšanim delovnikom razumljiva.

Vodilni položaji in razlike v plačah

Niso vsi vodilni položaji plačani (veliko) bolje. Še slabše: v majhnih ali preprostih podjetjih z le nekaj plastmi uprave položaj glavnega lahko izboljša posameznikov položaj, ne pa nujno tudi njegove plače. Takšne organizacije so npr. supermarketi in šole. To se nanaša tudi na podjetja, kjer je zaposlenih veliko žensk. V takšnih podjetjih upravitelji ne zaslužijo enormnih vsot denarja. Nasprotno, zelo kompleksna podjetja ponavadi ponujajo (veliko) kariernih priložnosti. Vzpenjanje po lestvici pomeni, da lahko posameznik s pogajanjem prav tako doseže večje plačilo s postopnim povečevanjem urne postavke.

3. Kaj storiti glede razlik v plačah?

Razlike v plačah in preglednost

Objava plač s strani podjetij ali znotraj industrijske panoge omogoča lažji vpogled v nerazumne razlike v plačah. Preverjanje posameznikove plače v WageIndicator (pokazatelju plač) zagotovo pomaga, prav tako pa pomagajo tudi kolektivne pogodbe in uradne odločbe o enakopravnosti plač.

Kadar se pojavi dvom o vrednosti razlik v plačah, je najprej smiselno posvetovanje s sodelavci ali sindikatom. Odhod na sodišče je zadnja in končna možnost. Za začetek raziskujte in se posvetujte. Uporabite Mojaplaca.si za začetnike!

Razlike v plačah in (socialni) ukrepi

Kadar je razlika v plačah med spoloma (pre)velika, lahko prikrajšani posamezniki, njihove družine, sindikati, združenje delodajalcev, podjetja, politične stranke, parlament in vlada ukrepajo in za to nekaj storijo.

Če kot ženska zaslužite manj kot vaš moški sodelavec za enako oziroma zelo podobno delo, z enakimi sposobnostmi, lahko sprožite pravni postopek. Ta pot ni lahka, ampak lahko pridobite pomoč sindikata/-ov in se posvetujete z WageIndicator.

Kaj lahko proti razlikam v plačah stori ženska?

Če se kot zaposlena ženska odločite, da je urna postavka zdaj in v prihodnosti pomembna, razmislite o naslednjem:

 1. Izberite dodatno izobraževanje glede na povpraševanje in prihodnje zaposlovanje

 2. Ko enkrat pričnete z izobraževanjem, to tudi dokončajte (pridobite diplomo!)

 3. Izberite sektor oziroma industrijsko panogo, ki je plačana (npr. likovna umetnost je plačana slabše kot zdravstvena nega)

 4. Izberite večstranski poklic, pridobite sposobnosti, ki jih lahko široko uporabite

 5. Izberite - po možnosti - partnerja, ki podpira vašo željo po delu

 6. Če načrtujete družino, izberite partnerja, ki podpira vašo željo po delu in vam pomaga pri družinskih opravilih

 7. Odločite se za polovični delovni čas in, če je to v vaših zmožnostih, nikoli ne prenehajte delati.

 8. Izberite veliko podjetje, ki ponuja prostore za dnevno varstvo otrok

 9. Če imate otroke, se odločite za delo v majhnem lokalnem podjetju ter s tem skrajšajte čas prevoza na delo in lažje kombinirajte vsakodnevno življenje z delom

 10. Na vsaki novi karierni stopnji oziroma pri novi priložnosti se pogajajte za plačo

 11. S svojim partnerjem, drugimi družinskimi člani in sodelavci se redno pogovarjajte o svoji karieri: za kariero je potrebno skrbeti (tako kot za svojega partnerja, otroke, hišo itd.)

 12. Nadaljujte z učenjem in izkoristite ponudbe dodatnega izobraževanja v službi oziroma nadgrajevalne tečaje, povezane s službo, saj se trg dela spreminja vedno hitreje

 13. Bodite pozorni na svoj pokojninski sklad/pravice.

Razlike v plačah se pojavljajo in so tako neizogibne kot staranje. Velike razlike v plačah so lahko problematične ne le za vas, kot posameznika, ampak tudi za celotno družbo. Tega bi se morali zavedati vlada, podjetja, ženske in moški. Dober začetek bi bil poskušati iztržiti največ za delo, ki ga opravljate, tudi finančno. Seveda pa se morate pred tem odločiti, kakšno izobrazbo boste izbrali glede na delovna mesta z večjim povpraševanjem. Nekatere službe so plačane bolje in vodijo v sektorje ali industrije, v katerih je plača večja. Pozorni morate biti tudi, da boste opazili nerazumne razlike v plačah, ki lahko kažejo na diskriminatorno neenakost plač, ki je z zakonom prepovedana.

Kako lahko ženska zasluži več?

Najboljši odgovor je delo za polni delovni čas, saj poveča možnosti za dodatno usposabljanje (v službi), napredovanje in pot do vodilnih položajev - to velja za ženske in moške. Dober zaslužek se prične s primerjavo delovnih mest in sektorjev, ko se šele odločate za smer karierne poti. Nekatere službe so plačane bolje – tudi zato, ker zahtevajo višjo izobrazbo. Nekateri sektorji in industrijske panoge so plačane bolje.

Kaj lahko proti razlikam v plačah storijo družinski člani in sodelavci?

Ko se ženska in moški, ki imata družino, odločita, da bosta oba delala in si prizadevala za posamično finančno neodvisnost, morata ustvariti pogoje, ki omogočajo, da oba enakovredno skrbita za otroke in družinske obveznosti. Ker ima večina zaposlenih žensk in moških družine, se njihovi sodelavci najverjetneje soočajo z enakimi težavami.

Če upoštevamo zgornje, bi moralo biti vrednotenje vsakega kariernega koraka in premišljevanje o morebitnih negativnih ali pozitivnih posledicah v smislu finančnih dohodkov lažje.

Čeprav je morda težko, je vseeno pomembno, da vsak posameznik tekmuje v svojem delovnem okolju.

Kaj lahko proti nerazumnim razlikam v plačah stori delodajalec?

Delodajalci lahko zagotovijo vsaj preglednost plač in puščajo odprte možnosti za napredovanje za moške in tudi za ženske. Delodajalec lahko tudi olajša kombinacijo družinskega in delovnega življenja, na primer s ponujenimi prilagodljivimi ureditvami, še posebej, ko so otroci še majhni. Delodajalci lahko preprečijo odpuščanje nosečnic in ustvarijo varno in zdravo delovno okolje za noseče zaposlene. Da bi se poskušal izogniti neupravičenim razlikam v plačah, ki se pojavljajo samodejno in na podlagi spola, lahko delodajalec prav tako pozorno opazuje ocenjevanje moških in žensk.

Delodajalec lahko podpiše kolektivne pogodbe, ki omogočajo prilagodljiv delovni čas ter trenutne in nadaljnje karierne možnosti.

Kaj lahko proti nerazumnim razlikam v plačah storijo sindikati in združenja delodajalcev?

Obe organizaciji se lahko odločita, da v podjetjih ne bo prihajalo do presežnih razlik v plačah. Obe organizaciji lahko uveljavita minimalno plačo, česar ni težko doseči.

Obe organizaciji se zanimata za kolektivne pogodbe, ki ženskam omogočajo službeno rast, ustvarjanje kariere, ter napredovanje zdaj in v prihodnosti.

Kaj lahko proti razlikam v plačah storijo politične organizacije, parlament in vlada?

Razlike v plačah na podlagi spola lahko postanejo stalna točka v socialno-ekonomskih in političnih pri aktualnih debatah. Politične organizacije, parlament in vlada lahko s svojo vlogo, odgovornostmi in položajem usmerjajo pozornost in prisostvujejo pri: - ustvarjanju primernega ravnovesja med življenjem in delom - zagotavljanju ustrezne izobrazbe in usposabljanja za vse starosti.

Ženske, njihovi partnerji, družinski člani, sodelavci, socialni partnerji, politične stranke in vlada imajo korist od dobro izobraženih žensk, ki uporabljajo svoje sposobnosti in znanja, služijo svoj lasten dohodek, plačujejo davke in s tem pridobivajo ekonomsko neodvisnost in se zatorej izogibajo revščini med staranjem.

4. Kako se prijaviti na delovno mesto?

Kateri so značilni poklici za ženske?

Ne obstaja natančna razmejitev oziroma meja med ženskimi in moškimi poklici. V praksi razlike izvirajo na delovnih mestih, kjer dela večina moških žensk. Iz tega vidika so običajne službe za žensko gospodinja, služkinja, oskrbnica, medicinska sestra, trgovka, natakarica, blagajničarka, učiteljica, tajnica, receptorka, upravna referentka ali logistična operaterka. Te plače so relativno nizke in položaji ponujajo majhno možnost za nadaljnje napredovanje. V nasprotju s temi službami obstaja veliko poklicev in položajev, v katerih so ženske z visoko izobrazbo uspešne in dobro plačane: odvetnica ali sodnica, stiki z javnostjo in marketing, komunikacijski in medijski strokovnjaki.

Na tej spletni strani izvedite Preveri Plačo za različne vrste poklicev in primerjajte rezultate.

Kateri so tipični ženski sektorji?

Tako kot pri službah tudi tukaj ni lahko natančno razčleniti sektorjev na ženske in/ali moške. Še vedno pa ženske kot delovna sila številčno prevladujejo v čiščenju, (zdravstveni) negi, hotelirstvu in gostinstvu, prodaji, šolstvu in v pisarniških ter administrativnih funkcijah po vseh sektorjih in industrijah.

Na tej spletni strani izvedite Preveri Plačo za različne vrste poklicev in primerjajte rezultate.

Ali obstajajo razlike v plačah med ženskimi in moškimi sektorji?

Ker je število zaposlenih moških v moško prevladujočih sektorjih višje od števila zaposlenih žensk, je povprečna plača v moških sektorjih višja od industrijskih panog, kjer po zaposlenosti prevladujejo ženske.

Na tej spletni strani izvedite Preveri Plačo za različne vrste poklicev in primerjajte rezultate.

Ali multinacionalke plačajo bolje?

Multinacionalke so skoraj vedno velika delniška podjetja. Ker so velike, plačajo bolje. Druga stran teh podjetij pa je, da pogosto od zaposlenih zahtevajo daljši delovni čas; to so dodatne ure, ki se ne nadomestijo. Del dohodka, ki ga ponujajo, lahko sestavljajo letni deleži dobička in/ali bonitete, najverjetneje izplačane v delnicah podjetja.

Ali obstajajo razlike v plačah med javnim in zasebnim sektorjem?

Na splošno so razlike v plačah v javnem sektorju manjše od razlik v zasebnem sektorju. Najmanj kvalificirana dela v javnem sektorju so ponavadi plačana malo bolje, najboljše službe pa so plačane malo slabše, če jih primerjamo z zasebnim sektorjem.

Ali so med zaposlenimi starši priljubljeni ženski sektorji?

Sektorji, kjer prevladuje ženska delovna sila, praviloma ponujajo več (veliko) služb s polovičnim delovnim časom ali manjših delovnih mest. Poleg tega pogosto nudijo tudi (več) prilagodljivih delovnih urnikov.

Zakaj je potrebno dati prednost fiksnim pogodbam?

Fiksna pogodba običajno zagotavlja višjo plačo kot začasna ali prilagodljiva pogodba. Seveda si vrste pogodbe ne moremo vedno izbirati, ampak je posameznikov obstoj bolj varen s fiksno pogodbo.

Kakšne so minimalne zahteve za ustrezno pogodbo?

V pogodbi so vedno navedena imena in naslovi pogodbenih strank, datum nastanka pogodbe, začetek in trajanje pogodbe (tj. obdobje), plača, delovni čas, vrsta dela, poskusni in odpovedni rok. Da so pogodbe veljavne, morajo biti podpisane.

Kako vrednotimo sekundarne delovne pogoje?

Poleg (bruto) plače in delovnega časa pogodba običajno vključuje tudi sekundarne delovne pogoje. Pogosto se ne vrednotijo z denarjem, čeprav so nekaj vredni. Na primer, povračilo za službene stroške, (najem) avtomobil ali brezplačen telefon, možnost usposabljanja v službi, dodaten presežek zakonskega minimuma, prilagodljiv delovni čas, možnost dela od doma itd.

Kaj omeniti v življenjepisu?

 • Ime in naslov
 • Najnovejše posodobitve življenjepisa
 • Izobrazbo in sposobnosti, ki niso povezane le s službo
 • Družbene aktivnost kot znak predanosti, vključno s prostovoljnim delom in pripravništvom
 • Znanje tujih jezikov, aktivno in pasivno (sposobnost branja in razumevanja)
 • Računalniške sposobnosti in znanje
 • Poznavanje in uporaba družbenih omrežij.

Za več o življenjepisih preverite Monster.com

Kaj mora vsebovati dobra prošnja za delo?

Prošnja za delo spremlja vaš življenjepis. Mora biti kratka in jedrnata. Nanaša naj se na vzrok za vlogo, tj. oglas, pasivne informacije itd. Daje osebno motivacijo, kaže jasno razumevanje, da razumete, kakšna je funkcija ali služba, ki je v bistvu ponujena. Naslovnik mora jasno videti, da ste se postavili v njegovo vlogo in razumete njihove potrebe in/ali zahteve. Pismo mora ustrezati običajnim standardom/formatu, opremljeno je z datumom in s podpisom tudi, če je poslano v elektronski obliki (kar je dandanes dokaj normalno).

Za več o prošnjah za delo preverite Monster.com

Ali je videz pomemben?

Negovanost, čistost in reprezentativen nastop vsekakor štejejo in v to je pametno vlagati, zlasti za razgovor za službo.

Ne bodite sramežljivi. Predhodno se posvetujte s prijatelj in družino, da vidite, ali ste primerno pripravljeni.

Zakaj se pogajati o plači?

Vsak se lahko pogaja. Pogajanje o plači je pametno. Bodite pripravljeni. Pogovorite se s prijatelji in družino, sodelavci, raziščite splet. Preverite plače na tej spletni strani. Poskusite najti in, če jih najdete, preberite kolektivne pogodbe. Naredite seznam želja: kaj je za vas najpomembneje in kaj malo manj. Pogajanje temelji na dajanju in prejemanju (mogoče ne želite delati ob sobotah, ampak boste takrat morda dobili višje plačilo). Vadite, preden se podate v resnično pogajanje.

Bodite pozorni, tukaj šteje izid. Lep, prijateljski sestanek, ki se ne konča s podpisano pogodbo, pravzaprav ne šteje.

Ideja, da se ženske ne bi smele pogajati, je povsem zastarela. V mnogih državah so ženske v velikih podjetjih že na vodilnih položajih. Verjemite, da so se na poti do uspeha naučile pogajati.

Ocenjevanje delovne uspešnosti in razlike v plačah

V večjih, bolj zapletenih podjetjih je pregled letnih uspešnosti na delu samoumeven. Te pogovore morate jemati resno, saj od njih zavisi vaš dohodek in bodoča kariera. Predhodno preverite kolektivne pogodbe in/ali notranja pravila in predpise. To so trenutki, ki so zelo primerni za izboljšanje lastnega položaja in priložnosti. To pomeni: bodite pripravljeni, naredite seznam želja: večja plača, več dopusta, več usposabljanja?

Zavedajte se, da vsak majhen korak naprej v takšnih pogovorih prinaša vzpon v karieri in prispeva h kumulativnemu številu v naslednjih letih.

Zakaj se pogajati o plači pri majhnem poslu?

Majhen posel ni nujno nepomemben, ker je majhen. Ob pripravljanju pogajanj preverite obstoječe možnosti povečanja poslovanja. Uporabite ga kot odskočno desko, prepričajte se, ali ponuja možnosti usposabljanja, sodelovanje v pokojninskem sistemu, naključne plačane nadure, nadomestilo službenih stroškov, vpis v sistem otroškega varstva in podobno.

loading...
Loading...