Slovenija na dobri poti do odprave razlik v plačilu med spoloma

Od desetih analiziranih poklicnih skupin štiri kažejo na nično ali komaj zaznavno razliko v plačilu med spoloma (1 % in 2 %). Kljub temu – z izjemo uradnikov/uradnic za poslovanje s strankami – so obstoječe razlike v plačilu med spoloma še vedno v prid moških.

Najvišja razlika v plačilu med spoloma – 20 % – je še vedno pri strokovnjakih/strokovnjakinjah znanstvenih, zdravstvenih in tehnično-tehnoloških ved ter pri upravljavcih/upravljavkah in sestavljavcih/sestavljavkah strojev in naprav.

Najbolj enakovredno plačane poklicne skupine so uradniki/uradnice za zapisovanje številk in materialov, strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje, upravljanje, informacije in tehnologijo ter člani/članice uprave družbe, visoki uradniki/visoke uradnice in zakonodajalci/zakonodajalke.

Povprečna razlika v plačilu med spoloma za deset analiziranih poklicnih skupin je relativno nizka – 9%. Nacionalno povprečje, pripravljeno po podatkih Eurostata iz leta 2013, kaže na še precej nižjo razliko v plačilu med spoloma – 3,2 %. Ta razlika med obema sestavljenima povprečjema kaže na to, da morajo imeti druge poklicne skupine v Sloveniji veliko manjšo razliko v plačilu med spoloma, podobno tistim, ki so predstavljene v tabeli spodaj. Zaradi tega je Slovenija evropska država z najmanjšo skupno povprečno razliko v plačilu med spoloma.

Iz kje izhaja razlika v plačilu med spoloma?

Razlika v plačilu med spoloma je opredeljena kot neenakovredno plačilo za delo enake vrednosti, opravljeno z enakim znanjem in kvalifikacijami. Ta razlika v plačilu med spoloma izhaja iz prakse ločevanja med spoloma. Te prakse krepijo obstoječe neenake možnosti razvoja za moške in ženske ter neupravičeno plačilo znotraj poklicnih skupin in poklicev. Upoštevajte, da razlike v plačilu med spoloma, predstavljena spodaj, veljajo samo za analizirane poklice.

Tabela 1. Razlika v plačilu med spoloma za velike poklicne skupine v Sloveniji

Poklic Moški Ženske Skupaj Razliko v plačilu med spoloma
  Povprečna bruto plača (€/uro) Povprečna bruto plača (€/uro) Povprečna bruto plača (€/uro) Razlika (%)
Člani/članice uprave družbe, visoki uradniki/visoke uradnice in zakonodajalci/zakonodajalke 16.06 15.82 15.94 1%
Strokovnjaki/strokovnjakinje znanstvenih, zdravstvenih in tehnično-tehnoloških ved 14.35 11.54 12.94 20%
Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje, upravljanje, informacije in tehnologijo 12.63 12.66 12.65 0%
Uradniki/uradnice za poslovanje s strankami 8.57 9 8.79 -5%
Uradniki/uradnice za zapisovanje številk in materialov 8.11 8.14 8.13 0%
Drugi delavci/delavke v uradniški podpori 8.29 8.16 8.23 2%
Poklici za varovanje oseb in premoženja 7.52 6.14 6.83 18%
Predelovalci/predelovalke hrane, obdelovalci/obdelovalke lesa, izdelovalci/izdelovalke oblačil in druga obrt ter povezan neindustrijski način dela 6.6 5.88 6.24 11%
Upravljavci/upravljavke in sestavljavci/sestavljavke strojev in naprav 7.56 6.03 6.8 20%
Smetarji/smetarke in druga preprosta dela 6.5 5.73 6.12 12%

Vir: Nabor podatkov Statistike dohodka in življenjskih pogojev EU (SILC) 2013

Razlika v plačilu med spoloma je bila pridobljena s primerjavo povprečnih bruto plač po spolih in delitvijo nastale razlike z moško povprečno plačo. Vse poklicne skupine v tabeli imajo najmanj 10 odzivov tako za anketirance kot anketiranke.

Kaj je projekt Z inovativnimi orodji proti razliki v plačilu med spoloma?

Projekt Z inovativnimi orodji proti razliki v plačilu med spoloma (WITA GPG – januar 2015–december 2016) naj bi znatno prispeval k zmanjšanju velike in trajne razlike v plačilu med spoloma. Omogoča ga donacija za ukrepe programa Evropske komisije PROGRESS št. 4000004929. Ena od dejavnosti je primerjava moških in ženskih plač na ravni poklicnih skupin, objava rezultatov na nacionalnih straneh WageIndicator vseh 28 držav članic EU in Turčije ter širjenje s sporočili za javnost.

Več informacij o projektu Z inovativnimi orodji proti razliki v plačilu med spoloma

http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation/projects/wita-gpg

Več informacij o razliki v plačilu med spoloma v Sloveniji na spletni strani Mojaplaca.si

http://www.mojaplaca.si/domov/placi/enakovredna-placa

loading...
Loading...