Реклама

Компенсації

This page was last updated on: 2022-11-12

Компенсація надурочних робіт

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу. Крім того, українське трудове законодавство передбачає винятки для дітей і працюючих підлітків. Співробітники віком від п'ятнадцяти до шістнадцяти років можуть працювати не більше 24 годин на тиждень. Те ж саме правило встановлено для школярів у віці від чотирнадцяти до п'ятнадцяти років при роботі під час канікул. Працівники у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть працювати не більше 36 годин на тиждень. Крім того, цей час скорочується наполовину, якщо неповнолітній працівник поєднує роботу з навчанням. Максимальний робочий час для тих, хто зайнятий у небезпечних умовах праці, становить 36 годин на тиждень. Закони також встановлюють скорочену тривалість робочого часу для окремих категорій працівників, включаючи вчителів та лікарів. Щоденні години роботи залежать від робочого тижня, обраної роботодавцем за погодженням з профспілкою: п'ятиденної чи шестиденної.

Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня. Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Тим не менш, є деякі винятки, встановлені законодавством. Надурочні роботи допускаються тільки у таких виняткових випадках:

 1. попередження промислових аварій, стихійного лиха або усунення їх наслідків;
 2. оборона країни;
 3. аварійні роботи з усунення непередбачених обставин, що порушують функціонування систем комунального обслуговування: водопостачання, каналізація, газопостачання, опалення, освітлення, транспорт, зв'язок;
 4. необхідність завершення роботи, яка із-за непередбачених затримок з технічних причин не була виконана, якщо незакінчена робота може призвести до пошкодження або знищення майна або припинення роботи для значного числа працівників;
 5. заміна при нез'явленні працівника, якщо робота не допускає перерви;
 6. проведення завантаження для недопущення накопичення вантажу.

Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Надурочні роботи можуть провадитися лише з дозволу профспілки.

До надурочних робіт забороняється залучати:

 1. вагітних жінок;
 2. жінок, які мають дітей віком до трьох років;
 3. осіб, молодших вісімнадцяти років;
 4. працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва;
 5. інших категорій працівників за законодавством.

Надурочна робота допускається для жінок з дітьми у віці від 3 до 14 років або дитину-інваліда при наявності письмової згоди працівниці. Надурочна робота допускається для інвалідів при наявності їх письмової згоди і медичного висновку.

За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі (200%) годинної ставки. За відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата в розмірі 100% тарифної ставки працівника, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, - за всі відпрацьовані надурочні години. Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається.

Джерела: ст.  50, 51, 52, 62-65, 106, 172, 176, 177, 192 i 220 Кодексу законів про працю

Компенсація роботи в нічний час

Робота, яка виконується між 22.00 і 6:00, ставиться до нічного часу. При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи скорочується на одну годину, крім випадків встановлення працівникам скороченої тривалості робочого часу. Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в випадках, коли це необхідно за умовами виробництва (наприклад, в безперервних виробництвах, на змінних роботах). Забороняється залучення до роботи в нічний час вагітних жінок; жінок, що мають дітей віком до трьох років; осіб, молодших вісімнадцяти років; інших категорій працівників, передбачених законодавством. Робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

Компенсація роботи в нічний час, як правило, встановлюється колективними договорами. Мінімальний рівень оплати праці за роботу в нічний час закріплений в законі і становить 120% від звичайної погодинної ставки оплати праці за кожну годину роботи в нічний час.

Джерела: ст. 54, 55 i 108 Кодексу законів про працю

Компенсація роботи у вихідні та неробочі святкові дні

За загальним правилом, робота у вихідні та неробочі святкові дні забороняється. Але робота у вихідні та святкові дні може бути дозволена за згодою профспілки в наступних випадках:

 1. для запобігання катастрофи, виробничої аварії або усунення їх наслідків;
 2. для недопущення нещасних випадків, знищення або псування майна;
 3. виконання термінових і непередбачених робіт, які необхідні для нормального функціонування підприємства;
 4. проведення завантаження для недопущення накопичення вантажу.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим розпорядженням роботодавця.

Робота у вихідні дні може бути компенсована за згодою сторін шляхом надання іншого дня відпочинку або оплати в подвійному розмірі (200% звичайної ставки заробітної плати).

Джерела: ст. 7, 72 i 107 Кодексу законів про працю

Грошова компенсація роботи у вихідні і неробочі святкові дні

За бажанням працівника, який працював у святковий або вихідний день, йому може бути наданий інший день відпочинку або проведена оплата в подвійному розмірі. Існують спеціальні правила для отримання такої компенсації. Відрядники отримують оплату за подвійним відрядними розцінками. Працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, - у розмірі подвійної годинної або денної ставки. Працівникам, які одержують місячний оклад, виплата призначається у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу. Компенсація зростає до подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму.

Джерела: ст. 72 i 107 Кодексу законів про працю

loading...
Реклама
Реклама
Реклама
Loading...
<!-- /15944428/Mojazarplata.com.ua_ua/Mojazarplata.com.ua_ua_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>