Реклама

Законодавчі нововведення для ринку праці

новий закон

Вступив у дію Закон України від 25.12.2008 року № 799-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення", спрямований на збереження кадрового потенціалу підприємств, недопущення зростання рівня безробіття і забезпечення соціальних гарантій громадян . Передбачено створення ефективного механізму підтримки працівників, які опинилися під загрозою звільнення. Визначені джерела для покриття дефіциту бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в 2009-2010 роках. 


Новий Закон, зокрема, передбачає: 

Впровадження заходів з профілактики настання страхових випадків: 

- Фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілювання підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови непрериванія трудових відносин з цими працівниками; 

- Фінансування витрат роботодавця на оплату праці працівників, які з метою запобігання припинення трудових відносин тимчасово переведені за їх згодою на іншу роботу (до 6 місяців протягом року) за умови збереження за ними основного місця роботи. 

Виплату допомоги по частковому безробіттю 

- Збалансування бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

- Загальний розмір страхового внеску в цей страховий фонд з дня опублікування антикризового закону складає 2,2 відсотка, у тому числі: для роботодавців - 1,6 відсоток; для найманих працівників - 0,6 відсотка. 

- Розширені критерії підходящої роботи в залежності від категорій безробітних. 

- Розширено коло осіб, які підлягають страхуванню на випадок безробіття і сплачують внески із заробітної плати. 

До таких особам тепер відносяться: 

- Особи, які виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими договорами; 

- Особи, що проходять альтернативну (невійськової) служби; 

особи, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень; 

- Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби); 

- Працюючі пенсіонери; 

- Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні. 

Допомога по безробіттю для окремих категорій громадян 

Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за згодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України), скорочується на 90 днів, і її виплата починається з 91-го календарного дня після отримання статусу безробітного. 

Організація загальнодержавних оплачуваних робіт 

Закон України "Про зайнятість населення" доповнений ст.231 щодо організації загальнодержавних оплачуваних робіт, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам держави, виходячи з його соціально-економічних пріоритетів, на об'єктах, визначених Кабінетом Міністрів України, у сфері будівництва та реконструкції (модернізації ) спортивної, транспортної, медичної, туристичної та телекомунікаційної інфраструктури, у тому числі об'єкти, пов'язаних з підготовкою та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Зазначені роботи покликані створити додаткові робочі місця в умовах боротьби з наслідками світової фінансової кризи і підвищити матеріальний добробут громадян. 

Про членів власного селянського господарства 

Законом передбачається віднесення до зайнятого населенню членів власного селянського господарства, якщо робота в цьому господарстві для них є основною. 

Впровадження перевірки достовірності даних безробітних 

Передбачено обмін інформацією з Державною податковою адміністрацією та Пенсійним фондом України з метою перевірки достовірності даних безробітних (розслідування страхових випадків та обгрунтованості виплат матеріального забезпечення), які подаються до державної служби зайнятості.

Захист національного ринку праці 

Зупинка на період до 1 січня 2011 року дії частини другої статті 35 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" та частини шостої статті 7 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні", якими передбачається звільнення роботодавців від обов'язку отримувати дозволи на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Читайте також:

loading...
Реклама
Реклама
Реклама
Loading...
<!-- /15944428/Mojazarplata.com.ua_ua/Mojazarplata.com.ua_ua_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>