Реклама

Бонус-пенсія з 45 років

Учасники недержавного пенсійного фонду можуть самі визначити вік виходу на пенсію. Види пенсійних виплат і недержавних фондів - відкритий пенсійний фонд, корпоративний пенсійний фонд, професійний пенсійний фонд.

пенсіяЩо робити, якщо державної пенсії не вистачає на життя? Про недержавні пенсійні фонди та їх переваги.

Ставши учасником недержавного пенсійного фонду, можна самому визначити вік виходу на пенсію: для жінок - від 45 років, для чоловіків - від 50 років.

Що таке НПФ?

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) - це фінансова установа, призначений для накопичення коштів на додаткову пенсію. Учасники НПФ - це люди, на користь яких вносяться платежі, вкладники - особи, які вносять ці платежі (фізичні особи або компанії-роботодавці).

В Україні НПФ з'явилися завдяки Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення», який вступив в силу 1 січня 2004 року. Причиною створення НПФ у світі стало старіння і збільшення тривалості життя населення - кількість пенсіонерів виросло і державної пенсії стало недостатньо для задоволення потреб пенсіонерів.

НПФ обслуговують такі юридичні особи:

1. Адміністратор - займається обліком вкладників та учасників, відкриттям і веденням їхніх рахунків, персоніфікація внесків, обліком та звітністю діяльності НПФ.

2. Банк-зберігач - відкриває та обслуговує рахунки НПФ, зберігає його активи.

3. Компанія з управління активами - інвестує пенсійні кошти з метою зберегти їх від інфляції та отримати дохід для учасників.

НПФ бувають відкритими, корпоративними та професійними.

Відкритий пенсійний фонд (ВПФ) - фонд, засновниками якого можуть бути будь-які юридичні особи, а вкладниками - будь-які юридичні або фізичні особи, незалежно від місця і характеру їхньої роботи. Учасники при цьому можуть бути одночасно і вкладниками.

Корпоративний пенсійний фонд (КПФ) - фонд, засновниками якого можуть бути один або декілька юридичних осіб-роботодавців, до яких можуть приєднуватися роботодавці-платники, а вкладниками - засновники, роботодавці-платники, працівники засновників та роботодавців-платників.

Учасниками корпоративного пенсійного фонду можуть бути винятково фізичні особи, які працюють у компаніях-засновників або платників такого фонду.

Особливість корпоративного пенсійного фонду полягає в тому, що рішення про створення корпоративного пенсійного фонду, затвердження статутних документів повинні узгоджуватися з трудовим колективом та прописується в колективному договорі.

Професійний пенсійний фонд (ППФ) - фонд, засновниками якого можуть бути об'єднання юридичних осіб-роботодавців або фізичних осіб, включаючи профспілки або фізичні особи, зв'язані за родом їхньої професійної діяльності. Вкладниками професійного пенсійного фонду можуть бути засновники або особи, що входять в одну профспілку або інше професійне об'єднання.

Види пенсійних виплат НПФ:

1. Пенсія на визначений строк - виплачується у вигляді щомісячних платежів при досягненні пенсійного віку. Учасник НПФ сам визначає для себе пенсійний вік: 45-65 років для жінок і 50-70 років для чоловіків.

2. Одноразова виплата - виплата всіх накопичених коштів за один раз у разі підтвердженого критичного стану здоров'я, інвалідності, смерті або виїзду за кордон на постійне місце проживання.

3. Довічна пенсія - виплачується періодичними платежами страховою організацією, якій НПФ перерахував накопичені учасниками кошти.

Закони, що регламентують діяльність НПФ:

1. «Про недержавне пенсійне забезпечення».

2. «Про оподаткування прибутку підприємств»

3. «Про податок з доходів фізичних осіб».

4. «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

5. «Про страхування».

6. «Про цінні папери та фондовий ринок» та ін

Державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. Державний нагляд і контроль діяльності осіб, які управляють активами пенсійних фондів, та зберігачів цих активів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Контроль дотримання законодавства про захист економічної конкуренції у сфері недержавного пенсійного забезпечення здійснює Антимонопольний комітет України.

Читайте також:

 

Мojazarplata.com.ua

04.08.2009

Заповніть Анкету про Роботу і Зарплату
loading...
Реклама
Реклама
Реклама
Loading...
<!-- /15944428/Mojazarplata.com.ua_ua/Mojazarplata.com.ua_ua_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>