Advertising

Innowacyjne narzędzia wspierania negocjacji zbiorowych w sektorze handlowym (BARCOM)

Język Niniejsza strona, dotycząca Projektu Barcom, jest dostępna w językach: angielskim, francuskim, polskim,  i włoskim
Tytuł projektu Innowacyjne narzędzia wspierania negocjacji zbiorowych w sektorze handlowym (BARCOM)
Finansowany przez Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, VP/2015/004
Okres trwania Kwiecień 2016 – Kwiecień 2018
Cele BARCOM Doskonalenie wiedzy specjalistycznej w zakresie relacji pracodawca-pracownicy poprzez innowacyjne podejście analizy treści układów zbiorowych oraz poprzez ich kojarzenie z systemami negocjacji z poszczególnymi sektorami. Rezultaty zostaną przedstawione w trzech ogólnie dostępnych publikacjach oraz na 28 stronach internetowych WageIndicator dla poszczególnych krajów, wraz z dostępem do narodowych umów zbiorowych – pełny tekst, z adnotacjami i kodyfikacją.
Kraje, których dotyczy 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, 5,5 miliona przedsiębiorstw z sektora handlowgo, zatrudniających 29 milionów osób
Główni partnerzy Uniwersytet Amsterdamski / AIAS – Amsterdamski Instytut Zaawansowanych Studiów dot. Zatrudnienia
Główni uczestnicy projektu Profesor na stanowisku badawczym Kea Tijdens, AIAS; Prof. Martin Kahanec, Wydział pracy i rozwoju społecznego, EUBA ; Marta Kahancova, dyrektor naczelny, CELSI ; Paulien Osse, Fundacja WageIndicator, dyrektor/lider projektu ze strony AIAS.
Partnerzy Środkowoeuropejski Instytut Badań dot. Pracy (CELSI); Bratysławski Uniwersytet Ekonomiczny (EUBA); Bratislava EuroCommerce – przedstawiciel związkowy handlu detalicznego, hurtowego i międzynarodowego w UE, Bruksela; UNI Europa – Związek globalny UNI , Bruksela
Partner stowarzyszony Fundacja WageIndicator, Amsterdam
Harmonogram Kwiecień 2016 – początek czerwca 2016 – pierwszy blok umów zbiorowych (główny temat: umowy sektorowe i umowy z przedsiębiorstwami (wielonarodowymi)), prosimy przesyłać na adres office@wageindicator.org. Sierpień 2016 – drugi blok umów zbiorowych – (główny temat: umowy sektorowe i umowy z przedsiębiorstwami (wielonarodowymi)), prosimy przesyłać na adres office@wageindicator.org. Październik 2016 – drugi blok umów zbiorowych – (główny temat: umowy sektorowe i umowy z przedsiębiorstwami (wielonarodowymi)), prosimy przesyłać na adres office@wageindicator.org. Luty 2017 – finalizacja tematów badań – ostatnia weryfikacja umów zbiorowych. Marzec 2018 - konferencja, prezentacja rezultatów.
Strona internetowa WageIndicator.org – Baza danych umów zbiorowych
Baza danych umów zbiorowych: standardowy wybór omawianych tematów Dane ogólne dotyczące umów zbiorowych, płeć/dyskryminacja, stanowiska pracy, ubezpieczenie i świadczenia społeczne, szkolenia, umowy o pracę, choroby i niepełnosprawność, zdrowie, bezpieczeństwo i ubezpieczenie medyczne, przyjazne dla rodziny warunki pracy, wynagrodzenie, godziny pracy i harmonogram pracy, płatne urlopy, liczba pracowników objęta ubezpieczeniem
Strony internetowe WageIndicator dla poszczególnych krajów z bazą danych umów zbiorowych Niemcy
Baza danych umów zbiorowych
WageIndicator.de

Austria
Baza danych umów zbiorowych Lohnspiegel.org/Osterreich

Belgia
Baza danych umów zbiorowych Votresalaire.be
Baza danych umów zbiorowych
Loonwijzer.be

Bułgaria
Baza danych umów zbiorowych
Moiatazaplata.org

Chorwacja
Baza danych umów zbiorowych
Mojaplaca.org

Cypr
Baza danych umów zbiorowych
Mywage.org/Cyprus

Dania
Baza danych umów zbiorowych
Lontjek.dk

Hiszpania
Baza danych umów zbiorowych Tusalario.es

Estonia
Baza danych umów zbiorowych
Mysalary.ee

Finlandia
Baza danych umów zbiorowych
WageIndicator.fi

Francja
Baza danych umów zbiorowych
Votresalaire.fr

Grecja
Baza danych umów zbiorowych
Mywage.gr

Węgry
Baza danych umów zbiorowych
Berbarometer.hu

Irlandia
Baza danych umów zbiorowych
Mywage.org/Ireland

Włochy
Baza danych umów zbiorowych
Iltuosalario.it


Łotwa
Baza danych umów zbiorowych
Mysalary.lv

Litwa
Baza danych umów zbiorowych
Mysalary.lt

Luksemburg
Baza danych umów zbiorowych
Lohnspiegel.lu (j. francuski))
Baza danych umów zbiorowych
Lohnspiegel.lu (j. niemiecki)

Malta
Baza danych umów zbiorowych
Mywage.org/Malta

Holandia
Baza danych umów zbiorowych
Loonwijzer.nl

Polska
Baza danych umów zbiorowych
Twojezarobki.com

Portugalia
Baza danych umów zbiorowych
Meusalario.org/Portugal

Czechy
Baza danych umów zbiorowych
Mujplat.cz

Rumunia
Baza danych umów zbiorowych
Salarulmeo.ro

Słowacja
Baza danych umów zbiorowych
Mojplat.sk

Słowenia
Baza danych umów zbiorowych
Mojaplaca.si

Szwecja
Baza danych umów zbiorowych
Lonecheck.se

Wielka Brytania
Baza danych umów zbiorowych
Wageindicator.co.uk

Chcesz porównać umowy zbiorowe? Kliknij w dowolnie wybrany odnośnik z powyższej listy celem porównania.
Dlaczego warto dzielić się umowami zbiorowymi? Proszę przeczytać list Uniglobalunion z czerwca 2016
List poparcia dla projektu Barcom – Syndicat Uni Global – odnośnik google doc
Bruksela, 17 czerwca 2016
Nr odniesienia: 12423/LC
Do stowarzyszonych z UNI Europa Commerce
Temat: “Innowacyjne narzędzia BARCOM wspierania negocjacji zbiorowych w sektorze handlowym”
Drodzy Koledzy /Drogie Koleżanki,
Jak zauważyliście w naszej dotychczasowej korespondencji, UNI Europa Commerce i Eurocommerce są partnerami w projekcie prowadzonym przez Uniwersytet Amsterdamski “Innowacyjne narzędzia wspierania negocjacji zbiorowych w sektorze handlowym”.
Projekt BARCOM dotyczy megocjacji zbiorowych w sektorze handlowym w Europie. Negocjacje zbiorowe stanowią ważne narzędzie, jednakże wciąż o nich niewiele wiemy, ponieważ właściwie nie istnieje żadne opracowanie dotyczące większej liczby krajów, które by omawiało to, co określają umowy zbiorowe.
W związku z tym, UNI Europa i EuroCommerce zdecydowały się być partnerami w tym ambitnym projekcie, który zdążył już uzyskać aktywne wsparcie ze strony wielu z Was. Cel stanowi zebranie, przeanalizowanie i porównanie 140 umów zbiorowych w sektorze handlowym.
Projekt dostarczy 4 raportów:
- Porównanie treści 140 umów zbiorowych z 28 krajów (około 5 umów na kraj). Przenalizowanych zostanie ponad 500 zmiennych.
- Parametry negocjacji na poziomie sektorów (pod uwagę zostanie wziętych około 10 zmiennych na kraj);
- Związki między treścią umów a charakterystyką na poziomie sektorów;
- 28 jednostronicowych raportów dla każdego kraju, dotyczących treści umów zbiorowych w każdym kraju.
Zebranie i analiza danych zostanie przeprowadzona za pomocą kodyfikacji stosowanej w naszym sprawdzonym narzędziu porównującym zarobki: http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation
Dotyczyć będzie następujących tematów:
. Danych z umów zbiorowych ogólnych
. Nazw stanowisk pracy
. Ubezpieczeń I świadczeń społecznych
. Szkolenia
. Umowy pracy
. Choroby i niepełnosprawność
. Zdrowie i ubezpieczenie społeczne
. Przyjazne dla rodziny warunki pracy
. Kwestie dotyczące równouprawnienia płci
. Wynagrodzenie
. Godziny pracy
. Odszkodowania
Do wspomnianych tematów głównych dodane zostaną bardziej szczegółowe tematy związane z handlem, jak np. przepisy szczegółowe dotyczące pracowników pracujących na część etatu, w niepełnym wymiarze godzin, niedziele i dni wolne od pracy itd. Do każdej z kwestii zaznaczona zostanie odpowiednia klauzula w umowie zbiorowej.
Powstała poświęcona temu zagadnieniu strona internetowa, która wkrótce zostanie przetłumaczona na języki: francuski, hiszpański, włoski, niemiecki i polski.
To wszystko może się udać tylko z Państwa pomocą i przy Państwa współpracy!
Do niniejszego projektu będziemy potrzebować 140 umów zbiorowych z sektora handlowego – około 5 na kraj.
Zależy nam na tym, aby były:
- sektorowe (jeśli takowe istnieją) lub zakładowe
- obowiązujące
- kompletne
- o dużym zakresie
W załączeniu do niniejszego listu znajdziecie Państwo harmonogram i listę przedsiębiorstw, które wstępnie wybraliśmy. Zachęcamy do dodawania własnych propozycji oraz do wysyłania nam umów zbiorowych, które - według Państwa - są warte analizy.
Wystarczy, że wyślecie do mnie Państwo umowy zbiorowe sektorowe I/lub zakładowe, którymi chcecie się podzielić i poddać je porównaniu.
Pierwszy blok zbierania danych został już rozpoczęty i mamy nadzieję zebrać tyle umów, ile się da aż do końca czerwca!
Mam nadzieję, że mogę z Państwa strony liczyć na współpracę przy projekcie, który będzie dla Państwa użyteczny w Państwa krajach. Pozwoli on nam na uzyskanie oglądu warunków pracy w sektorze handlowym w Europie i opracowanie konkluzji dotyczących przyszłej polityki w tym zakresie.
Z góry dziękuję i czekam na Państwa odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie
Laila Castaldo
Dyrektor handlowy
UNI Europa
Advertising

Advertising
Advertising
Loading...
<!-- /15944428/WageIndicator.org/WageIndicator.org_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>