Advertising

Van Klaveren, M., & Tijdens, K.G. (2017). AIAS Jaarconferentie 2017, Zeggenschap, 28(2), p 39

Van Klaveren, M., & Tijdens, K.G. (2017). AIAS Jaarconferentie 2017, Zeggenschap, 28(2), p 39

Access full article:

ABSTRACT

Vrijdag 1 september wordt op de Jaarconferentie 2017 van AIAS, het instituut waar wij werken, de focus gericht op de Loonwijzer. Onder het motto 'Wages in Global Perspective' (de voertaal is Engels) presenteren experts van heinde en verre dan onderzoeksresultaten gebaseerd op Loonwijzergegevens. De grote betekenis van lonen, zowel voor individuen als voor de maatschappij, staat op deze conferentie centraal. Vooral sinds het uitkomen, in 2014, van het boek van Thomas Piketty 'Kapitaal in de 2lste eeuw' heeft het thema van een rechtvaardige inkomensverdeling zijn plaats in de publieke discussie hervonden. Niettemin vraagt de stand van dat debat om verdieping. Zo lijkt zeker op wereldschaal de discussie over de vormen en vorming van lonen die sociale rechtvaardigheid dichterbij kunnen brengen, nog maar net op gang te komen. Gelijktijdig groeit internationaal de aandacht voor het economische belang van het stimuleren van lonen. Allereerst draait het dan om het traditionele thema van het herstel van de effectieve vraag naar producten en diensten en langs deze weg van economische groei en werkgelegenheid. Onlangs wees de International Labour Organization (ILO) er op dat dit herstel in veel landen in Azië en LatijnsAmerika maar ook in Zuid-Europa nog steeds urgent is. Maar met dit thema komen ook strategieën van regeringen en kapitaalgroepen om te concurreren door het laag houden van lonen meer en meer onder vuur te liggen, ook bij internationale organisaties als de ILO, de OECD en het IMF.

Advertising

Advertising
Advertising
Loading...
<!-- /15944428/WageIndicator.org/WageIndicator.org_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>