Advertising

Flexible employment relations, permanent versus fixed term labour contracts

Download pdf:

Tijdens, K.G. (2012) Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract. Amsterdam, Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS) (NL) [Flexible employment relations: Permanent versus fixed term labour contracts]

 

ABSTRACT (in English)

In May 2012, five political parties in the Spring Agreement agreed that employers can fire their employees without having to ask permission from the UWV. Also, the severance pay is lower and the standard fourth monthly salary per year of service subject to a maximum of half a year's salary. The employer is the first half WW paying the dismissed employee and the employee after the dismissal and not go to court. Do these measures result in more or fewer employees with a permanent contract out? The effects are not immediately obvious: because dismissal of permanent employees easier would their share could fall and that of the flexible workers increased, but because it is cheaper to establish employees would also take the opposite can happen. How these effects will materialize in the coming years remains to be seen, but we can do in advance suspect that age-specific aspects in this part of the Spring Agreement sit. Therefore, there is every reason to go deeper into the flexible versus fixed labor relations.

The WageIndicator survey www.loonwijzer.nl contains a number of questions about the nature of the employment relationship. One of the first questions concerned whether someone has a job, and if so, whether this work is employed, self-employed or temporary. A person who is employed, then asked about the type of employment contract. Is this a permanent or a temporary contract, and if temporary, what kind of contract? The answers range from temporary contracts with prospect of permanent employment contracts to call.

In this report, we investigate the nature of the permanent employment of workers, and we compare them with flexible contracts of employees and self-employed and freelancers. In addition, we divide out by age, but we also look at the changes over time. The WageIndicator survey runs since many years.


ABSTRACT (in Dutch)

In mei 2012 hebben vijf politieke partijen in het Lenteakkoord afgesproken dat werkgevers hun werknemers kunnen ontslaan zonder vooraf toestemming te hoeven vragen bij het UWV. Ook wordt de ontslagvergoeding lager en gaat de norm van een kwart maandsalaris per dienstjaar gelden met een maximum van een half jaarsalaris. De werkgever gaat het eerste halfjaar WW betalen van de ontslagen werknemer en de werknemer kan pas na en niet voor het ontslag naar de rechter stappen. Hebben deze maatregelen tot gevolg dat er meer of minder werknemers met een vast contract komen? De effecten zijn niet op voorhand duidelijk: omdat ontslag van vaste werknemers gemakkelijker wordt zou hun aandeel kunnen dalen en dat van de flexibele werkenden stijgen, maar omdat het goedkoper wordt om vast werknemers in dienst te nemen zou ook het tegendeel kunnen gebeuren. Hoe deze effecten gematerialiseerd zullen worden in de komende jaren blijft afwachten, maar wel kunnen we op voorhand vermoeden dat er leeftijdsspecifieke aspecten aan dit onderdeel van het Lenteakkoord zitten. Derhalve is er alle reden om dieper in te gaan op de flexibele versus de vaste arbeidsrelaties.

De Loonwijzer enquête op www.loonwijzer.nl bevat een aantal vragen over de aard van de arbeids-relatie. Een van de eerste vragen betreft of iemand werk heeft, en zo ja, of dit werk in loondienst is, als zelfstandige of als uitzendkracht. Iemand die in loondienst is, wordt vervolgens gevraagd naar het soort arbeidscontract. Is dit een vast of een tijdelijk contract, en indien tijdelijk, wat voor soort contract? De antwoorden lopen uiteen van tijdelijke contracten met uitzicht op een vast dienstverband tot oproepcontracten.

In dit rapport onderzoeken we de aard van het vaste arbeidscontract van werknemers, en we vergelijken deze met flexibele contracten van werknemers en met zelfstandigen en zzp’ers. Daarbij splitsen we uit naar leeftijdsgroepen, maar we kijken ook naar de veranderingen in de tijd. De Loonwijzer enquête loopt immers al vele jaren.

Advertising

Advertising
Advertising
Loading...
<!-- /15944428/WageIndicator.org/WageIndicator.org_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>