Advertising

Overqualification and happiness among employees in the Netherlands

Download pdf:

Kok, M. (2012) Onderbenut maakt (on)gelukkig? Een oriënterend onderzoek naar geluk in een onderbenutte arbeidsmarktpositie. Rotterdam, The Netherlands: Erasmus Universiteit Rotterdam, Master scriptie Sociologie: Arbeid, Organisatie en Management. (NL) [Overqualification and happiness among employees in the Netherlands. Analysis of the WageIndicator Data]

 

ABSTRACT (EN)

This paper describes the relationship between over-education and happiness of Dutch workers in 2010. To present an overview of which types of people are rather happy being over-educated, the WageIndicator dataset is used. According to these data, the over-educated are, on average, less happy than the under-educated and less happy than the labor force that has a good match of education and work. Youth (age 15 – 30), women, the healthy part of the labor force, those who work in small organizations, non-migrants and part-timers are on the other hand rather happy being over-educated on the labor market.

 

ABSTRACT (NL)

Dit artikel beschrijft de relatie tussen onderbenutting en geluk van Nederlandse werknemers in 2010. Om een overzicht te kunnen geven van welke typen mensen in een onderbenutte arbeidsmarktpositie redelijk gelukkig zijn, is gebruik gemaakt van de Loonwijzer dataset. Volgens deze data zijn onderbenutte werknemers gemiddeld minder gelukkig dan de overbenutte werknemers en minder gelukkig dan de beroepsbevolking met een goede match van opleiding en werk. Jongeren (leeftijd 15 – 30), vrouwen, het gezonde deel van de beroepsbevolking, degene die werkzaam zijn in kleine organisaties, niet-migranten en deeltijders zijn daarentegen redelijk gelukkig in een onderbenutte arbeidsmarktpositie.

Advertising

Advertising
Advertising
Loading...
<!-- /15944428/WageIndicator.org/WageIndicator.org_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>