Advertising

Senior workers in the labour force, 60 and older and 40 and older

Download pdf:

Tijdens, K.G. (2012) Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+’ers en 40+’ers. Amsterdam, Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS) (NL) [Senior workers in the labour force: 60 and older and 40 and older]


ABSTRACT in English

In this report we focus on older people in the labor market. In the research carried out on the labor market position by the Ministry of Social Affairs and Employment in 2011 noted that the employment rate in the Netherlands is relatively low and that in the age group of 55 to 65 years less than half work . This report does not deal with the non-working elderly, but also on older workers. What are their characteristics and what they want to achieve in their work? We therefore use the data from the WageIndicator.

The WageIndicator survey www.loonwijzer.nl focuses on jobseekers and labor demand and wages. Of course there is a demand for age of respondent. This allows us to accurately determine whether and how older people in the labor market differ from younger workers. We use in this report two divisions: We investigate the 60 + in the labor market and compare them with workers under 60 years of age. Unfortunately, we have too little data of 65s in the labor market to specifically about this group statements.

The WageIndicator survey has been running for many years. In this report, we use data from the years 2009 to July 2012. Because this report is about older people we do not use the surveys of job seekers or unemployed. Among workers, we mean both employees and self-employed.


ABSTRACT in Dutch

Met de toenemende vergrijzing van de beropsbevolking is er regelmatig aandacht voor ouderen op de arbeidsmarkt. Zo heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2011 een utgebreid onderzoek laten doen naar de arbeidsmarktpositie van ouderen.1 Geconstateerd wordt dat de arbeidsparticipatie van ouderen in Nederland relatief laag is en dat in de leeftijdsklasse van 55 tot 65 jaar nog niet de helft werkt. Een uitdagend vraagstuk voor het Ministerie is om deze niet-werkenden naar de arbeidsmarkt te geleiden. Dit rapport gaat niet in op de niet-werkende ouderen, maar juist op de werkende ouderen. Wat zijn hun kenmerken en wat willen ze bereiken in hun werk? We maken daarvoor gebruik van de gegevens uit de Loonwijzer.

De Loonwijzer enquête op www.loonwijzer.nl richt zich op werkenden en werkzoekenden en vraag naar werk en loon. Natuurlijk is er ook een vraag naar leeftijd van de respondent. Dat stelt ons in staat om nauwkeurig na te gaan of en hoe ouderen op de arbeidsmarkt verschillen van werkenden die jonger zijn. We hanteren in dit raport twee scheidslijnen: we onderzoeken de 60+ers op de arbeidsmarkt en vergelijken hen met werkenden onder de 60 jaar. Helaas hebben we te weinig gegeven van 65+ers op de arbeidsmarkt om specifiek over deze groep uitspraken te doen.

De Loonwijzer enquête loopt al vele jaren. In dit rapport gebruiken we gegevens van de jaren 2009 tot en met juli 2012. Omdat dit rapport gaat over werkende ouderen gebruiken we niet de enquetes van werkzoekenden of werklozen. Onder werkenden verstaan we zowel werknemers als zelfstandigen.

Advertising

Advertising
Advertising
Loading...
<!-- /15944428/WageIndicator.org/WageIndicator.org_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>