Advertising

Van Klaveren,M., & Tijdens, K.G. (2018) Europese vergelijking CAO's. Zeggenschap, 29(2), p 38

Van Klaveren,M., & Tijdens, K.G. (2018) Europese vergelijking CAO's. Zeggenschap, 29(2), p 38

Access the publication here: 

ABSTRACT

CAO-onderhandelingen zijn belangrijk voor het tot stand komen van lonen en verdere arbeidsvoorwaarden, zoveel is voor de lezers/lezeressen van dit blad wel duidelijk, maar totnogtoe ontbrak enig internationaal overzicht van wat in die onderhandelingen nu eigenlijk overeen wordt gekomen. Dat was ook binnen de Europese Unie het geval. Er bestaan wel enkele nationale databases, maar die zijn onderling niet vergelijkbaar. Niettemin hebben sociale partners in de EU meer en meer behoefte aan vergelijkingen tussen landen, vooral vanwege het groeiende belang van buitenlandse investeringen. In 2016 lieten de vakbonden en werkgeversorganisaties in de Europese groot- en detailhandel, UNI Europa en EuroCommerce, de behoefte blijken aan een onderzoek naar de inhoud van nationale CAO's. In het BARCOM-project konden onderzoekers van AIAS in Amsterdam en CELSI en EUBA in Bratislava de teksten van 116 CAO's, afgesloten in 23 Europese landen, verzamelen en coderen.

Advertising

Advertising
Advertising
Loading...
<!-- /15944428/WageIndicator.org/WageIndicator.org_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>